11. september 2018

Tiden er ikke til flere forsøg med folkeskolen

”Folkeskolen er alt for vigtig til, at vi skal indføre det ene forsøg efter det andet. Folketinget bør fremrykke den planlagte evaluering af folkeskolereformen, så der skabes et solidt grundlag for politisk handling."

Sådan lyder kommentaren fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, til regeringens folkeskoleudspil, som er præsenteret tirsdag. Udspillet indeholder bl.a. forslag om forsøg med selvstyrende skoler og en beskæring af den understøttende undervisning.

”Folkeskolereformen er Folketingets, og hvis de ønsker at justere i reformen, så bør de gøre det frem for at skabe den uro, som alle de her forsøg giver. Alt andet er uholdbart,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

“Det kan undre, at regeringen mener, at der på samme tid er brug for at ændre grundlæggende i folkeskolereformen og samtidig iværksætte et forsøg, der ændrer markant på, hvordan vi driver skole. Begge dele uden at stå på en evaluering af skoleområdet. Det skaber forvirring og usikkerhed.”

KL foreslår derfor, at man fremrykker så meget af følgeforskningen som muligt, så evalueringen af folkeskolen sættes i gang med det samme frem for at vente til 2020. Det skal skabe grobund for et nyt bredt forlig om fremtidens fælles folkeskole.

”Man indførte jo folkeskoleskolereformen af en grund – og det formål gælder stadig: Vi skal have alle børn med – de allersvageste såvel som talenterne, trivslen skal øges, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og flere gerne en erhvervsuddannelse. Mange steder er man nået langt, men vi er ikke i mål. Hvis man vil ændre på reformen, så skal ændringerne være svar på de udfordringer – og være baseret på viden om, hvad der virker.”

Kommunalt ansvar skaber vigtig sammenhæng

Thomas Gyldal Petersen ærgrer sig over de signaler, som regeringen sender med en række forsøg i udspillet, som reelt underminerer kommunernes ansvar for folkeskolen.

”Folkeskolen er en hjørnesten i vores velfærdssamfund, og det giver rigtig god mening, at ansvaret ligger i kommunerne. Vi kan nemlig skabe sammenhæng mellem skole og dagtilbud, mellem skole og erhvervsliv, mellem skole og foreningsliv, mellem skole og ungdomsuddannelse. Vi skaber sammenhæng til vores social- og familieindsats. Vi hjælper dem, der har det svært, og dem, der har brug for flere udfordringer. Vi kan skabe sammenhænge for alle kommunens børn. Vi kan se på tværs af skoler og indsatser. Regeringens udspil vil ødelægge den mulighed. Og det kommer til at gå ud over dem, det hele handler om – nemlig vores børn og unge.”

Udvalgsformanden undrer sig desuden over de bindinger, som forsøget med selvstyrende skoler udmeldes på.

”Jeg synes fx, at det er yderst besynderligt, at der opstilles en forudsætning om, at der ikke må gøres forsøg med kvalifikationskravene i skolen. De frie skoler, som undervisningsministeren mener, vi skal lære af, ansætter med stor succes personer med andre kompetencer end en læreruddannelse. Men selvstyrende skoler – og folkeskoler – skal fortsat være underlagt kravet om fuld kompetencedækning.”

Brug for ro

Thomas Gyldal Petersen peger på, at kommunerne som altid står klar til at levere på de rammer og intentioner, som kommer fra Folketinget:

”Hvis der er politisk flertal i Folketinget for at ændre i folkeskolereformen, så er det vores ansvar i kommunerne at føre de ændringer ud i livet. Og det gør vi gerne. Men vi har brug for, at der skabes ro til at sikre, at vi kan lykkes med opgaven – ro baseret på bred enighed og viden om, hvad der virker og ikke hurtige snuptagsløsninger.”