25. september 2018

(TEST) Ny aftale om forsikringsordningen for villaolietanke trådt i kraft

Aftale om forsikringsordningen for villaolietanke betyder at loftet for forsikringsdækning i forureningssager hæves. Aftalen mellem miljøministeren og oliebranchen er trådt i kraft med vedtagelsen af finansloven for 2011

Effekten af den ny aftale

Den nye aftale har tre effekter, som er at:

  • Forsikringsdækningen i forureningssager stiger fra 2 til 4 mio. kr. (inkl. moms)
  • Der afsættes 35 mio. kr. til igangværende sager
  • Den nye afdækningsgrænse på 4 mio. vil blive indeksreguleret årligt

Forureningssager som er igangsat efter 1. november efter 2010 er dermed omfattet af den ny dækningsgrænse på 4 mio. Sager der er igangsat før d. 1. november 2010 er i stedet omfattet af aftalen om finansiering af igangværende sager på 35 mio.

Tilfredshed i KL

Baggrunden for aftalen er, at op mod 50 forureningssager efter villaolietanke har været dyrere end de 2 mio. kr. som oliebranchens forsikringsordning dækkede under den tidligere ordning, som har fungeret siden 2000. Ekstra udgifter som kommunerne selv har afholdt. KL ser derfor med tilfredshed på den nye aftale.

Miljøstyrelsen og oliebranchen er ved at udarbejde en procedure beskrivelse i forhold til den nye aftale.

Læs selve aftaleteksten på miljøministeriets hjemmeside

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Fredericia Biblioteks skoletilbud 2017-18