19. september 2018

Styrkelse af nærhedsprincippet og det lokale råderum

Ved det netop overståede Præsidiemøde i Det Europæiske Regionsudvalg med deltagelse fra KL blev der vedtaget en erklæring om styrke det lokale råderum ved europæisk lovgivning.

Det er kommunerne, der i sidste ende er ansvarlige for at implementere EU-lovgivningen, da de er myndigheden, som er tættest på borgerne. De lokale myndigheders centrale rolle i forhold til at gennemføre EU-politikken er omdrejningspunktet for en erklæring, som blev er vedtaget i Regionsudvalget. Erklæringen fremhæver, at det er vigtigt, at der arbejdes med at fremme en kultur for såkaldt 'aktiv nærhed' i EU, hvorved lokale myndigheder i højere grad inddrages i EU's beslutningsproces, og der skabes et mere effektivt EU med mindre detaljeringsgrad i lovgivning og større fleksibilitet for de lokale myndigheder, når lovgivningen skal implementeres.

Erklæringen kommer på baggrunden af, at Kommissionen i efteråret 2017 nedsatte en Task Force, som skulle undersøge, hvordan EU-institutioner bedre kunne anvende nærheds- og proportionalitetsprincippet ved udarbejdelse af lovgivning. I juli 2018 kom Task Forcen med sine konklusioner og anbefalinger til en række initiativer. Konklusionen gav udtryk for, at der skal arbejdes med en ny og mere aktiv tilgang til anvendelsen af nærhedsprincippet, så det lokale råderum i højere grad respekteres.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt for KL er, at den såkaldte "lovgivningstæthed" i EU er øget. Det betyder helt konkret, at der er mindre nationalt råderum i den lovgivning, som kommer fra EU. Rapporten fremhæver blandt andet, at de to typer af primær lovgivning, som EU kan anvende (direktiv, som implementeres nationalt igennem Folketinget og forordning, som er direkte gældende) i flere tilfælde ligner hinanden. Direktivlovgivningen bliver derfor for detaljeret.

Beskyttelse af det lokale råderum er derfor en sag, som KL arbejder aktivt med at fremme både i konkrete forslag fra EU-Kommissionen og i forhold til opfølgning på erklæringen om styrkelse af nærhedsprincippet.