20. september 2018

Standardfortegnelserne finpudses

I april 2018 udsendte KL standardfortegnelser til alle kommuner. Standardfortegnelserne kan kommunerne bruge til at opfylde det nye krav i databeskyttelsesforordningen om at føre fortegnelser over alle behandlinger af persondata. Standardfortegnelserne får nu en sidste finpudsning.

Da KL udsendte standardfortegnelserne til kommunerne i april 2018 var der udeståender i forhold til, hvordan reglerne om fortegnelseskravet i databeskyttelsesforordningen skulle forstås.

Desuden opfordrede KL kommunerne til at give KL en tilbagemelding, hvis der var kommunale behandlingsaktiviteter, som ikke fremgik af standardfortegnelserne.

KL har nu haft lejlighed til at drøfte udeståenderne med Justitsministeriet. Læs status på udeståenderne (de gråmarkerede felter i fortegnelserne) i vedhæftede bilag. Desuden har KL fået en række kommentarer til fortegnelserne fra kommunerne.

Disse input giver anledning til, at KL nu foretager en finpudsning af fortegnelserne – primært i de ikke lovpligtige KLE-numre, men også ved at tilføje behandlingen af medarbejderoplysninger til fortegnelserne.

KL vil primo oktober offentliggøre de finpudsede standardfortegnelser og tilhørende udfyldelsesguide.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Status på de gråmarkerede felter i KL´s standardfortegnelser