20. september 2018

Stadig stor tilfredshed med det kommunale erhvervsklima

DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse viser, at virksomhedernes tilfredshed med kommunernes erhvervsindsats er på samme høje niveau som sidste år.

For niende år i træk præsenterede DI i dag deres erhvervsklimaundersøgelse, hvor erhvervsklimaet i 93 kommuner bliver målt og vejet af virksomhederne på en række parametre som fx infrastruktur, fysiske rammer og kommunens image.

Tilfreds med resultatet

Tilfredsheden med kommunernes erhvervsindsats har siden undersøgelsen første gang blev offentliggjort været konstant stigende. Og selvom der for første gang i undersøgelsens historie ikke kunne spores samlet fremgang, så er formand for KL's Kultur-, Erhverv og Planudvalg, Leon Sebbelin tilfreds med resultatet og udviklingen de senere år.

"I kommunerne strækker vi os meget langt for at skabe gode og attraktive vilkår for virksomhederne. Vi stræber efter at levere en smidig og god sagsbehandling og service, så virksomhederne i videst muligt omfang kan bruge tiden på det, de er bedst til. Her kan undersøgelsen være et godt udgangspunkt for at se på, hvor indsatsen kan blive bedre," siger Leon Sebbelin.

Før sommeren blev der indgået aftale om et nyt erhvervsfremmesystem. Det gør undersøgelsen særligt relevant nu, mener Leon Sebbelin.

"Flere virksomheder end nogensinde har deltaget i undersøgelsen. Det siger noget om, at kommunens arbejde med erhvervsfremme har stor betydning derude. Især nu, hvor hele systemet er under forandring, bliver dialogen mellem kommuner og virksomheder helt afgørende. Der er DI's undersøgelse et godt redskab," siger Leon Sebbelin.

Ændret metode

Dansk Industri har til dette års erhvervsklimamåling ændret på metoden. Nu er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. Dermed giver den nye undersøgelse mulighed for, at kommunerne kan gå tæt på hvert enkelt område – ud over det samlede resultat. Ændringerne i metoden betyder, at sammenligninger med tidligere år skal tages med mindre forbehold.

Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. De virksomheder der har svaret, repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse i Danmark.

YDERLIGERE MATERIALE