20. september 2018

Skal din kommunes vandløbsdata hænge sammen med den nationale geografiske reference? Så kom på kursus i VADAMI.

For at sikre, at den fælles administration af vandløb i Danmark sker på samme datagrundlag hvad enten der er tale om kommune, stat eller forskningsinstitution har KL udviklet et program til administration af vandløbsstreger med tilhørende data.

VADAMI et gratis program til geokodning af regulativdata, og tilpasning af eksisterende vandløbsstreger til GeoDanmarks vandløbsmidte. VADAMI er dannet som en sammentrækning af: VAndløbs DAta knyttes til vandløbsMIdte.

KL tilbyder hermed et kurser i brugen af det nye vandløbsprogram VADAMI. Formålet er at give starthjælp til vandløbsmedarbejderne, og udbrede kendskabet til dette helt enestående tidsbesparende program.

Den 5/11 afholdes kursus i Aarhus, og den 6/11 afholdes kursus i København.

TILMELD dig her senest den 1/11-2018  

Kursusgebyr er 550 kr. som dækker lokale og forplejning. KL betaler for undervisningen.

Baggrund

Det er kendt af mange, at de vandløbsstreger kommunerne har i deres vandløbsprogrammer, ikke altid matcher datasættet i GeoDanmarks Vandløbsmidte. Det skyldes ikke mindst den næsten uoverskuelige opgave med at geokode alle de mange regulativdata til den "nye" streg.

Det er også kendt at det ikke kan lade sig gøre, at editere den lokale vandløbsstreg, uden at gentage geokodningen for alle data knyttet til vandløbet.

Derfor har KL udviklet programmet VADAMI (VAndløbs DAta knyttes til vandløbsMIdte), med det formål at:

  • At bruge GeoDanmarks Vandløbsmidte som basis for en ny kommunal vandløbsstreg til brug for daglig vandløbsadministration.
  • At overføre regulativernes geokodning til den nye streg.
  • At også kommuner som ikke har et vandløbsprogram og/eller en vanløbsstreg kan bruge programmet til dels at editere GeoDanmarks vandløbsmidte, og knytte egne data til deres nye lokale vandløbsstreg.
  • Systematiser og kvalitetssikre en tilbagemelding til GeoDanmark, i de tilfælde hvor Vandløbsmidte temaet er forkert

VADAMI har ingen direkte kobling til den kommende vandløbsreference, men hvis man sikrer, at der er match mellem kommunes administrative vandløbsstreg og GeoDanmarks vandløbsmidte, bliver det meget nemmere at koble til referencen, da de to datasæt er identiske.

Programmet VADAMI og brugervejledning sendes til kursets deltagere, og vil senere på året blive tilgængelig for alle interesserede. Til kurset medbringes på en bærbar PC'er, sammen med en kopi af kommunens vandløbsdatabase.

Tid og sted:

Sted: Mandag den 5. november kl. 9.30-15.00: Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J

eller

Tirsdag den 6. november kl. 9.30-15.00: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Program: Download programmet som PDF i linket herunder

Pris: Kursusgebyr er 550 kr. som dækker lokale og forplejning. KL betaler for undervisningen.

Undervisere

Eva Marcus og Gitte Urhøj, Orbicon

Læs mere og tilmeld dig - tilmeldingsfrist 1. november 2018.

For mere information om VADAMI og kurset, kan du kontakte Lars Kaalund, laka@kl.dk eller Charlotte Weber cweb@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Kursusprogram til VADAMI

  • LINK

    GeoDanmark