27. september 2018

Røgfri fremtid i Syddanmark

I Syddanmark er 13 ud af de 22 kommunerne med i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. KKR Syddanmark opfordrer de resterende kommuner til at blive en del af partnerskabet

Rygning er den enkeltstående faktor, der påvirker folkesundheden mest negativt, både målt på sygelighed og dødelighed. En effektiv indsats for at nedbringe andelen af rygere betyder både fokus på forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop.

Som partner skriver man under på at støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtid hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tage vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sund liv
  • Sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

KKR Syddanmark opfordrer alle kommuner i Syddanmark til at deltage i partnerskabet omkring Røgfri fremtid.

Se mere om Røgfri Fremtid her: https://www.roegfrifremtid.dk/