04. september 2018

Rigtigt med fokus på sammenhæng i den offentlige sektor

KL ser positivt på regeringens overordnede tanker med sammenhængsreformen og vil meget gerne drøfte, hvordan vi bedst skaber bedre sammenhæng i den offentlige sektor. Også gode tanker bag det første konkrete udspil om afbureaukratisering, men fri-institutioner er den helt forkerte vej at gå, mener KL.

"Vi er fuldstændig enig med regeringen i, at vi skal skabe bedre sammenhæng i den offentlige sektor. Og vi vil gerne kvittere for, at regeringen med sammenhængsreformen forsøger at konkretisere, hvordan det kan gøres. De drøftelser deltager KL meget gerne i."

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard som reaktion på det overordnede udspil til en sammenhængsreform, som regeringen netop har offentliggjort. Her opstiller regeringen fire mål for udviklingen af den offentlige sektor, som KL bakker op om. Målene er blandt andet, at borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor, som sikrer velfærd af højeste kvalitet. Og samtidig skal vi skabe attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum.

Forkert vej med fri-institutioner

Regeringen vil i de kommende måneder offentliggøre seks udspil, som tilsammen udgør de seks spor i sammenhængsreformen. Det første, "Færre regler og mindre bureaukrati", blev offentliggjort i dag, og det er en noget blandet buket set fra KL's side.

"Vi er skeptiske over for tanken om fri-institutioner og selvstyrende skoler. Det kan lyde besnærende at sætte folkeskolerne fri, men det er den forkerte vej at gå, hvis målet er at skabe større sammenhæng for borgerne. Hvis vi skal blive bedre til eksempelvis tidligt at spotte udsatte børn og give dem en samlet indsats gennem dagtilbud og skole, kræver det tværtimod mere og bedre koordination," siger KL-næstformand Martin Damm.

Godt med oprydning i puljer

Til gengæld er KL positiv over for regeringens planer om at luge ud i de mange puljer, som kommunerne kan søge støtte fra, og samtidig lette administrationen i forhold til puljerne.

"Det er et mangeårigt KL-ønske at få gjort op med puljetyranniet, så det ser vi meget positivt på. Set fra vores stol var det allerbedste, hvis kommunerne ganske enkelt fik pengene "lige ud" over bloktilskuddet, så vi undgik unødig bureaukrati. Det er jo kommunalpolitikerne, som bedst ved, hvor skoen trykker, og hvad der er behov for at opprioritere i netop deres kommune," siger Martin Damm.

Kommunerne er også altid på jagt efter steder, hvor der kan forenkles og afbureaukratiseres, og derfor er KL også meget positivt indstillet over for regeringens tanker om at fjerne unødig dokumentation.

"Men det virker desværre helt urealistisk, når regeringen melder ud, at forenklingsforslagene alene i ældresektoren skulle kunne frigive cirka 2.000 varme hænder. Udspillet leverer kun få reelle bud på regelforenklinger," siger KL-formand Jacob Bundsgaard.