03. september 2018

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2018

Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt pr. 1. oktober 2018.

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjeneste­mandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjeneste­mandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.