24. september 2018

Psykiatriplan er et skridt i den rigtige retning

I fredags præsenterede regeringen en ny handleplan på psykiatriområdet. Planen indeholder mange gode elementer, men kommer ikke helt i mål.

"Det er en fin handlingsplan med gode og konstruktive forslag, som kan være med til at gøre en reel forskel for de borgere, som er ramt af psykisk sygdom. Det er positivt".

Sådan siger Ulrik Wilbek, næstformand i KL’s Socialudvalg, efter at regeringen i fredags præsenterede sit oplæg til en ny national handlingsplan for psykiatrien med mål frem mod 2025.

Regeringen foreslår i planen, "Vi løfter i fællesskab", 43 nye initiativer, som spænder fra udbygning af frivillige indsatser på psykiatriområdet til nye intensive sengepladser i voksenpsykiatrien. I alt afsættes der 2,1 mia. kroner frem mod 2022. En stor del af indsatserne er rettet mod de tidlige, forebyggende indsatser. Og det er det rigtige sigte, siger Ulrik Wilbek.  

Godt med fokus på forebyggelse

"Jeg er glad for, at man har særligt fokus på den tidlige, forebyggende indsats for børn og unge. Vi har netop brug for, at kommunerne får mulighed for at løfte den tidlige indsats. Det er et spor, vi allerede arbejder med i kommunerne, men det kræver vidensopbygning såvel som ressourcer til flere indsatser, når gruppen af børn og unge der mistrives stiger, som den gør," siger Ulrik Wilbek.

Regeringen foreslår også, at der afsættes penge til et løft af indsatsen for de allermest syge patienter i psykiatrien. Blandt andet foreslår regeringen i handleplanen, at der afsættes midler til oprettelse af 50 højintensive sengepladser og til en styrkelse af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien.

"Jeg kunne godt have ønsket mig, at man havde været mere ambitiøs her. Der er et grundlæggende problem med manglende kapacitet i psykiatrien, som betyder, at rigtig mange mennesker indlægges akut eller erklæres færdigbehandlede uden at være det. Det er ikke løst med de ekstra midler i planen, eller med øget straf til kommunerne i forbindelse med færdigbehandlede patienter. Når det er sagt, så er det her et skridt i den rigtige retning," siger Ulrik Wilbek.

Kræver permanent prioritering af driften

Ulrik Wilbek kvitterer også for, at regeringen foreslår at afsætte penge til et kompetenceløft i den kommunale socialpsykiatri, men han ærgrer sig over, at der ikke afsættes penge til drift og kapacitetsudvidelse i kommunerne.

"Vi er vidner til en stor stigning i antallet af mennesker med behov for hjælp i kommunerne. Udviklingsmidler er godt, men vi kan ikke udvikle os fra, at der er behov for flere hænder i kommunerne, hvis vi skal kunne løfte opgaverne for de mange der har brug for vores tilbud," siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

"Hvis vi skal fremtidssikre psykiatrien, kræver det en klar og permanent økonomisk prioritering af driften, så vi på tværs af sektorer kan løfte indsatsen. Det er vi desværre ikke sikret med regeringens oplæg”.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs planen; "Vi løfter i fællesskab"