20. september 2018

Projekt om afprøvning af kunstig intelligens på velfærdsområderne skudt i gang

Projektet er et af de 9 delprojekter i KL's overordnede teknologispringsprojekt, der samlet set skal klæde kommunerne på til at arbejde med ny teknologi i udviklingen af fremtidens velfærd.

Grundlag for arbejdet med kunstig intelligens

Interessen for kunstig intelligens er stor, men området er nyt. Den enkelte kommune, som vil arbejde med kunstig intelligens, står derfor overfor en række spørgsmål om, hvilke udfordringer der er gode og mindre gode at løse vha. kunstig intelligens, samt hvilke krav til datakvalitet, kompetencer, økonomi, jura, governance, udvikling og ejerskab til algoritmer mv., som kan være særlige for AI-projekter.

Formålet med projektet er derfor at søge at få besvaret disse spørgsmål gennem gennemførsel af 2 prof of concepts, så kommunerne efterfølgende har et stærkt grundlag at stå på til udvikling af de kommunale velfærdsområder, evt. i samarbejde med KOMBIT.

KL, KOMBIT og 6 kommuner samarbejder om projektet

KL, KOMBIT og 6 kommuner vil sammen gennemføre projektet. De deltagende kommuner er: Hedensted, Aalborg, Aarhus, Helsingør, Odense og Frederiksberg.

Deloitte Consulting understøtter projektet.

Seminar for alle interesserede primo 2019

Hele projektforløbet løber fra august til medio januar og er opdelt i hhv. udpegning af problemstilling (trin 1), gennemførsel af POC med AI på en 2-3 udvalgte problemstillinger (trin 2) og en erfaringsopsamling (trin 3). Projektet afsluttes med et seminar for alle interesserede kommuner (endeligt program og dato er ikke fastlagt).

Spørgsmål kan rettes til projektlederne Søren Bregenov (sfb@kl.dk) og Anne Kathrine Fjord-Marschall (akf@kl.dk).