10. september 2018

Partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it er skudt i gang

KL’s partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it havde en god opstart i Kolding. De deltagende kommuner skal de næste 2 år videndele muligheder og udfordringer med teknologi i folkeskolen

"Folkeskolens formål er at fremme læring og trivsel, vi skal diskutere, hvordan vi benytter teknologien til netop det" Således åbnede Arne Eggert, Udviklingsdirektør i KL, partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it. Partnerskabet forløber sig over 2 år, og har til formål at besvare netop dette spørgsmål. 

"KL er optaget af at skabe nogle rammer for disse udfordringer ved at benytte resultater fra både forskning og praksis. Vi skal videndele kommunerne og KL imellem for at inspirere til nye metoder, hvorpå vi kan implementere effektive teknologiske strategier i folkeskolen. Det er vigtigt og nødvendigt at børn og unge rustes til fremtiden", siger Arne Eggert.   

På første møde i partnerskabet, som løb af stablen i Kolding d. 22 august, mødtes de deltagende kommuner for at diskutere, hvordan de arbejder med folkeskolen i en verden i konstant teknologisk udvikling.

Mødet mellem velfærdsudvikling i folkeskolen og teknologi
På mødet var der indspil fra Morten Hyllegaard, partner i udviklingsbureauet Beta, og Mikala Hansbøl, docent ved Institut for Skole og Læring på Københavns Professionshøjskole.

Morten Hyllegaards oplæg var omdrejningspunktet for en debat om teknologi til at fremme velfærden med fokus på folkeskolens kerneopgave. Ifølge Morten Hyllegaard kan teknologien hjælpe os på en lang række områder, men det er op til os at definere, hvad vi vil og ikke vil med den, og hvordan vi får den udviklet, til trods for begrænsede ressourcer. Mikala Hansbøl talte ind i praksis og fortalte om, hvordan man konkret kan arbejde med teknologi og teknologiforståelse i folkeskolen. 

Arbejdet med at definere indsatsområde, mål og succeskriterier
Det første skridt i partnerskabet var et sætte rammerne for de kommende to år. Der var bred enighed om, at partnerskabets skal arbejde ud fra pejlemærkerne:

–    Innovative, skabende og producerende elever

–    Teknologiforståelse

–    Dannelse

–    It-kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.

Disse pejlemærker danner rammen for det første netværksmøde i partnerskabet d. 17. september. 

Om arbejdet i partnerskabet fortæller Arne Eggert, at "partnerskabet skal støtte kommunerne i at videndele på området, med henblik på at styrke læring, trivsel og udvikling for børn og unge samt sikre et øget politisk fokus på it. Det er helt afgørende, at det er kommunerne, som er med til at bestemme vejen frem i partnerskabet."

Partnerskabet forløber over 2 år, hvor KL og deltagerkommunerne vil sparre og videndele på forskning og erfaringer fra praksis.

Læs mere om partnerskabet her