18. september 2018

Overgang til nyt erhvervsfremmesystem

Den 1. januar 2019 forventes den nye lov om erhvervsfremme at træde i kraft. KKR har fået en central rolle i omstillingen, og KKR Sjælland drøftede på mødet den lokale proces for implementering

På baggrund af "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti pågår forberedelse af ny lovgivning for erhvervsfremmesystemet, hvor kommunerne og KKR får en central rolle. Den ny lov forventes at indebærer, at Danmarks erhvervsfremmebestyrelse og de nye erhvervshuse skal være i drift og at nye rammer for kommunernes erhvervsindsats vil gælde fra 1. januar 2019.

For at forberede, at virksomhederne i det nye system kan få den bedst mulige service, herunder for at få nye erhvervshuse klar fra 1. januar 2019 nedsatte KKR Sjælland en politisk arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan overgangen til det nye erhvervsfremmesystem kan håndteres. Desuden skal arbejdsgruppen sikre dialogen med øvrige parter (erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl.).