20. september 2018

Nye byggeblokke i rammearkitekturen

Nye byggeblokke styrker grundlaget for kommunal it-arkitektur, så kommuner og leverandører kan analysere, beskrive og designe processer og digitale løsninger, der sikrer sammenhæng og genbrug

Nye byggeblokke for Tilstand, Indsats, Aktivitet og Objekt godkendt

De nye byggeblokkene er udviklet med udgangspunkt i projektet ”Sammenhængende Borgerforløb” og kan hjælpe til generelt at forstå og afklare, hvordan man arbejder med progression i den enkelte kommune, arbejdsgang eller løsning.

Byggeblokkene er beskrevet på højt abstraktionsniveau, og er forudsætning for et ensartet arbejde med progression, som kan bidrage til bedre sammenhæng på tværs af forskellige fagområder inden for kommunen, på tværs af kommuner, på tværs af offentlige sektorer og ikke mindst mellem kommunen og den enkelte borger eller virksomhed.

På det logiske niveau kan alt det, der kan observeres, måles, vurderes og sættes værdi på, beskrives ved hjælp af tilstande. Hver gang man igangsætter eller foretager sig noget, som har til formål at ændre, flytte, påvirke eller bibeholde en tilstand, er der tale om en Indsats. En Indsats kan beskrive den eller de Aktiviteter der har til formål at påvirke tilstande for et objekt. Et genoptræningsforløb er et eksempel på en indsats bestående af flere genoptræningstimer (aktiviteter), som har til formål at hjælpe en borger (objektet) tilbage til en normal tilstand efter en rygoperation

Du kan læse nærmere om Tilstand, Indsats og Aktivitet, og deres anvendelse i praksis i ”Sammenhængende Borgerforløb” i en kommende artikel.

Indtil da kan du tilgå de fulde beskrivelser af byggeblokkene, godkendt af Arkitekturboard i juli 2018, direkte på INFO for rammearkitekturen via links nedenfor.

Sag, Dokument, Klassifikation og Organisation: Opdateret og godkendt

I maj 2018 blev de opdaterede OIO-standarder for Sag og Dokument vedtaget i den fællesoffentlige styregruppe for data og arkitektur. KL har derfor, på vegne af kommunerne, revideret og opdateret de fire byggeblokke Sag, Dokument, Organisation og Klassifikation, så de svarer til de nye standarder.

Byggeblokkene har været en del af den fælleskommunale rammearkitektur siden 2014 og var defineret med udgangspunkt i de tidligere OIO standarder for Sag og Dokument. De tidligere beskrivelser af byggeblokkene Sag, Dokument, Klassifikation og Organisation er nu udfaset, men kan i en overgangsperiode stadig tilgås, da mange eksisterende løsninger og støttesystemer er baseret på dem.

De fire opdaterede byggeblokke blev efter kommunal høring godkendt af Arkitekturboardet i september 2018. Både de nuværende og tidligere byggeblokkene kan tilgås frit via INFO for rammearkitekturen, via links nednefor.

Byggeblokke på vej

KL udvikler og beskriver aktuelt yderligere fire byggeblokke: Ydelse, Bevilling, Effektuering og Arkiv.

Ydelse, Bevilling og Effektuering beskrives med udgangspunkt i eksisterende arkitektur på ydelsesområdet, da de allerede er en del af KOMBITs og UDK's fagsystemer og derved danner en de facto standard for håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.

Arkiv revideres og beskrives med udgangspunkt i den tidligere OIO Specifikation for Arkivstruktur.

Ydelse, Bevilling, Effektuering og Arkiv er under udarbejdelse og forventes klar til godkendelse primo 2019.

YDERLIGERE MATERIALE