17. september 2018

MEP-Temadag: Administrativ effektivisering af økonomi- og regnskabsadministrationen

Hvad skal der til for at have en effektiv økonomi- og regnskabsadministration? Det kan du blive klogere på, når KLK og COK inviterer til temadag om, hvordan forskellige organisationsformer og styrings- og digitaliseringstiltag kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet.

På temadagen får du viden om, hvilke organisationsformer og styrings- og digitaliseringstiltag, der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale økonomiadministration.

Økonomiaftalen mellem kommunerne og staten viser bl.a., at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres økonomiske administration. Dette er en del af KL og Regeringens samlede Moderniserings- og effektiviseringsprogram.

På temadagen undervises der i ledelse og styring af administrative processer og opgaver i en:

  • Decentral organisering af opgaverne
  • Central opganisering af opgaverne
  • Fælles organisering af opgaverne ex. i fælles serviceenheder på fagniveau eller på tværs af fagområder.

Du får med udgangspunkt i din egen administration mulighed for at diskutere, hvilke ledelses- og styringsværktøjer som din kommune kan anvende til at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På temadagen får du viden om og mulighed for at diskutere, hvilke indikatorer (KPI´er), som kommunen kan anvende i styringen, når der skal følges op på, om man opnår de økonomiske eller kvalitative effekter, man har forudsat, når man arbejder med forandringer i den administrative organisering, styring og digitalisering.

Temadagen er målrettet chefter, medarbejdere og udviklingskonsulenter, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens økonomi- og regnskabsadministration. Temadagen er også relevant for deltagerne på forårets MEP-temadage, og adskiller sig fra forårets temadage ved at være en overbygning på diskussionen om organisering og digitalisering. Fokus på temadagen i efteråret er ydermere på, hvordan man styrer og forandrer sin organisation, så gevinsterne af de tiltag, der sættes i gang, kan høstes.

Det vil være en fordel, at deltageren før temadagen har anvendt KLK´s benchmarkværktøj på den økonomiske administration, så deltageren har kommunens administrative billede med på temadagen. Dette er dog ikke et krav for deltagelse.

Temdagen afholdes henholdsvis den 7. og 20. november i Herlev og Aarhus. 

Læs mere og tilmeld dig her.