27. september 2018

Man får ikke bedre og billigere offentlig service ved at betale to gange

Udlicitering på velfærdsområderne kan være meget risikabelt for kommunerne. Nyt lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet løser dog ikke problemet med, at kommunerne kan komme til at skulle betale to gange ved private udbyderes konkurser. KL foreslår ny model.

Hvis en privat leverandør går konkurs, er det kommunernes opgave at sikre, at borgerne stadig får den nødvendige hjælp. Kommunerne skal derfor uden varsel løfte opgaven uden nødvendigvis at have et beredskab, da man i givet fald konstant ville skulle have flere medarbejdere ansat end nødvendigt.

Derfor vil kommunerne ofte være nødt til helt eller delvist at overtage de medarbejdere, der løser opgaven hos den private leverandør. Kommunerne har i disse situationer brug for at kunne forberede at overtage medarbejdere, før virksomheden officielt går konkurs, hvis det skal være realistisk at løfte opgaven, så snart konkursen indtræder.

Men et nyt lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet tager ikke højde for, at kommunerne kan komme til at betale den samme regning flere gange.

”Udlicitering på velfærdsområderne kan i dag være meget risikabelt for kommunerne. Hvis en virksomhed går konkurs, skal kommunen uden varsel løse velfærdsopgaven. Det kan ofte føre til, at kommunen – og skatteborgerne – kommer til at hænge på lønudgifter til virksomhedens medarbejdere, som kommunen allerede en gang har betalt virksomheden for. Det er selvsagt ikke holdbart. KL har derfor sendt et forslag til en tilføjelse til loven til beskæftigelsesministeren,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Et eksempel er virksomheden Kærkommen, som i 2015 gik konkurs. Her i løbet af 2018 skal en retssag afgøre, hvem der sidder på regningen for medarbejdernes løn. Regningen lyder på knap 12 mio. kr. til løn og feriepenge. Medarbejderne venter nu på tredje år på at få udbetalt deres løn.

Kan risikere at trække i retning af færre udbud

Forslaget går ud på, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal sikre lønmodtagerne i konkurssituationen. Det vil minimere risikoen for, at kommunerne og dermed skatteborgerne kommer til at hænge på samme regning to gange, når de private virksomheder går konkurs.

"Det er private virksomheder, der betaler til LG. Da kommuner og regioner har betalt for udgifter til lønmodtagere én gang, som de skulle efter kontrakten, er det vores opfattelse helt naturligt, at medarbejdernes løn mm. ved en konkurssituation også dækkes af LG,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Kommunerne løber en stor økonomisk risiko ved private leverandørers konkurser, og der er ingen tvivl om, at det vil trække i retning af færre udbud, hvis kommunerne, som lovforslaget lægger op til, fortsat risikerer at hænge på dobbelte lønudgifter."

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring vedr. forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond