07. september 2018

Ledere har aldrig haft mere brug for kommunikatørens rådgivning end i dag

"Hvis du skal udvikle dig som rådgiver inden for lederkommunikation, starter det med din selvindsigt. For at lykkes med at rådgive et andet menneske og vinde hans eller hendes tillid, skal du vide, hvem du selv er."

Sådan lyder et af flere råd fra Kristian Eiberg, adm. direktør i RelationsPeople, og en af de mange oplægsholdere, du kan møde på dette års Kommunikationsdøgn d. 11. og 12. oktober.

Kristian Eiberg har mange års erfaring med kommunikationsrådgivning af ledere og deler på Kommunikationsdøgnet og i denne artikel ud af sin viden om den særlige disciplin linjekommunikation, som ifølge Kristian Eiberg er mere vigtig at kunne mestre end nogensinde før.

Men hvorfor egentlig det?

"Hastigheden og omfanget af de forandringer, de fleste organisationer i dag skal håndtere, betyder, at god lederkommunikation er afgørende. Forandring er blevet et grundvilkår, uanset om man er en kommune, en interesseorganisation eller en privat virksomhed. Derfor vil de organisationer, der kan respondere hurtigt og fleksibelt på muligheder og trusler, mens de opstår, ende som vindere. Internt er toplederens og linjeledernes kommunikation helt afgørende for at støtte medarbejderne i at forstå forandringerne, og hvad det betyder for dem i praksis. Eksternt er især toplederkommunikationen vigtig for opfattelsen af organisationen - herunder dens legitimitet."

Hvad betyder det i praksis for lederkommunikationen?

"De fleste ledere forstår heldigvis betydningen af god kommunikation, men deres forudsætninger er meget forskellige. Hvis man som organisation vil arbejde strategisk med lederkommunikation, starter det med at få skabt et commitment blandt lederne om at prioritere det, sætte mål og træne med udgangspunkt i de enkeltes forudsætninger. Det svære er ikke lederkommunikationen i forbindelse med nøglebegivenheder, som altid har ledelsens opmærksomhed, og hvor kommunikationsafdelingen normalt er involveret. Det svære er at professionalisere lederkommunikationen i hverdagen."

Hvad er dine tre bedste råd til den kommunale kommunikatør, der gerne vil styrke sine evner som rådgiver for kommunens top- og mellemledere?

"Det positive for de kommunikatørerne er, at lederne aldrig har haft mere brug for de kommunikationsansvarliges rådgivning end i dag.

Men hvordan rådgiver man så bedst? Hyperkompleksitet, højt tempo og konstant forandring skaber behovet for, at kommunikationsrådgiveren kontinuerligt udvikler sig, prioriterer sine opgaver og til stadighed finder smartere måder at arbejde på. Rådgiveren skal kunne udvikle sig kommunikationsfagligt, ledelsesmæssigt og personligt på én gang.

Hvis du skal udvikle dig som rådgiver inden for lederkommunikation, starter det med din selvindsigt. For at lykkes med at rådgive et andet menneske og vinde hans eller hendes tillid, skal du vide, hvem du selv er. Du skal kunne adskille dig selv fra opgaven, du skal løse. Selvindsigt kommer – selvom ordet kunne antyde det – ikke af sig selv, men der er heldigvis hjælp af hente – for eksempel gennem executive coaching eller lederudviklingsforløb.

Dernæst skal du lave en god strategi eller plan, der balancerer mellem at være ambitiøs og realistisk. Ambitiøs, fordi man gerne vil se en tydelig udvikling. Realistisk, fordi det i sidste ende handler om den enkelte leders commitment.

Sidst fejler mange gode strategier og programmer for lederkommunikation, fordi der bruges for få kræfter på eksekvering. Derfor er mit tredje råd at prioritere eksekvering meget højt i form af løbende opfølgning og justering samt måling. Og husk så at synliggøre og fejre små og store succeser undervejs!"

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere og tilmeld dig Kommunikationsdøgn 2018 her