07. september 2018

Kommunerne skal frit kunne vælge placering af 10. klasse

Kommunerne skal have det entydige ansvar for 10. klasse og skal frit kunne beslutte, om den skal udbydes på en af kommunens egne institutioner, på en erhvervsskole eller på en anden uddannelsesinstitution. Der er brug for en fleksibilitet tilpasset de lokale forhold og ikke rigide placeringskrav, lyder det fra KL.

Hvordan får vi flere til at tage en erhvervsuddannelse? Spørgsmålet debatteres vidt og bredt i disse tider, og regeringen forventes at præsentere et udspil hertil i midten af september. Også indretningen af og ansvaret for 10. klasse er en del af drøftelserne.

For Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, er der ingen tvivl om, at ansvaret for 10. klasse fortsat skal ligge entydigt hos kommunerne:

”De kommunale 10. klasser løfter eleverne fagligt, og flere end 30 procent af eleverne går videre til en erhvervsuddannelse. Med andre ord: Kommunerne gør det godt! Det skal vi holde fast i og styrke. Når det er sagt, så skal vi i kommunerne huske, at 10. klasse skal ses som starten på en ungdomsuddannelse – og gerne en erhvervsuddannelse – og så er det vigtigt med et tæt samarbejde med erhvervslivet og de relevante ungdomsuddannelser."

Placering skal afhænge af lokale forhold

I de igangværende politiske drøftelser fremhæver flere, at man skal se på placeringen af 10. klassestilbuddene. Fx foreslår Danske Erhvervsskoler, at 10. klassestilbuddene placeres på erhvervsskolerne.

Thomas Gyldal Petersen ser gerne, at 10. klasser placeres på eksempelvis erhvervsskoler eller campus, men kun hvis modellen passer lokalt.

”Der er mange steder, hvor det kan give rigtig god mening at placere 10. klasse på en ungdomsuddannelse. Men der er også mange kommuner, som ikke har den løsning inden for rækkevidde, fordi der er langt mellem erhvervsskolerne. Indfører man rigide placeringskrav, risikerer mange 15-16-årige at skulle bevæge sig rigtig langt for at komme i skole, og vi ved, at det øger risikoen for frafald,” siger han.

Undervisningsministeriet offentliggjorde i sidste uge en række analyser, som bl.a. viste, at stor geografisk afstand til skolerne har negativ påvirkning på både søgning og gennemførelse – især for de unge elever.

”Kodeordet må være den lokale kontekst. Kommunerne skal frit kunne beslutte, om 10. klasse skal udbydes på en af kommunens egne institutioner, på en erhvervsskole eller på en anden uddannelsesinstitution,” siger Thomas Gyldal Petersen.