04. september 2018

Kommunale showcases viser teknologiens muligheder

På Digitaliseringsmessen18 kan du opleve kommunale showcases, som kan gøre dig klogere på nye muligheder for anvendelse af teknologi.

Erfaring med anvendelse af teknologiens muligheder

På området 'Kommunale showcases' ved årets Digitaliseringsmesse kan du opleve, hvordan kunstig intelligens, Virtuel Reality, Internet of Things, droner, Chatbots og andre teknologier anvendes og udvikles i kommunale projekter til at skabe værdi lokalt for både borgere og ansatte.

På showcase-området har du mulighed for at få udvidet din horisont for praktisk anvendelse af ny teknologi af de folk, som til dagligt har det helt ind under neglene. Ved standene kan du blive inspireret og få mere at vide om både gode og dårlige erfaringer ved nye teknologiske projekter og produkter, som er søsat i den kommunale sektor.

Virtuel Reality til understøttelse af uddannelse i Rødovre Kommune

Én af de kommunale showcases er Rødovre Kommune. I Rødovre Kommune bruger man Virtuel Reality til at afhjælpe stigende udfordringer på vefærdsområdet.

Man er blandt andet i gang med et 3-årigt projekt med Virtual Reality til børn og unge med læringsudfordringer. Her arbejder man med brugen af Virtuel Reality til at skabe et simuleret aktivt miljø, som kan træne børn og unge med autisme og andre indlæringsproblemer i situationer, der kan forekomme svære. Håbet er, at Virtuel Reality kan bidrage til at gøre brugerne mere selvstændige og dermed øge deres livskvalitet.

Chatbot-teknologi i udvikling hos Helsingør Kommune

Chatbot-teknologien er i rivende udvikling. På Showcase-området kan du også møde Helsingør Kommune, hvor de er ved at udvikle en Chatbot, som kan give borgerne svar på deres spørgsmål vedrørende byggetilladelser. Formålet er at kunne frigøre tid i administrationen og højne serviceniveauet.