12. september 2018

KL's høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Ghettorepræsentanter)

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 17. august 2018 anmodet om KL's eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Ghettorepræsentanter).

Læs høringssvaret under "Yderligere materiale".

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar - Ghettorepræsentanter