21. september 2018

KL's årlige temadag byder på to spændende spor: Sådan kan kommunerne fremadrettet gøre brug af EU's støtte-muligheder

Nu er det endelige program lagt fast til KL's årlige EU-temadag den 12. november 2018. Der er lagt op til en spændende og indsigtsrig dag, som vil give kommunerne et strategisk indblik i aktuelle EU-dagsordener, der har eller får relevans for kommunerne.

EU-temadagen byder på en bred vifte af oplægsholdere, som vil komme med deres syn på Brexit-forhandlingerne og budgetforhandlingernes strategiske betydning for kommunerne. I år sættes der fokus på Brexit og EU's støttemuligheder, som vil påvirke kommunernes rammevilkår og udviklingsmuligheder efter 2020.
Temadagen vil indeholde to spændende spor, som sætter fokus på, hvordan man som kommune, både politisk og strategisk, kan gøre brug af EU's støttemuligheder.

Spor 1 vil byde på konkrete eksempler på kommunale projekter med udgangspunkt i henholdsvis Life-programmet og Horisont 2020:

-       Lars Nørgaard Holmegaard, direktør for Lemvig Vand og Spildevand, vil fortælle om klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge, som har fået betydningsfuld støtte af Life-programmet.

-       Martin Berg Nielsen, arenamanager i Hjørring kommune, vil fortælle om hvordan kommunen har ansøgt om støtte fra Horisont2020-programmet, til at udvikle nye metoder i arbejdet med grundvand, badevand og strande.

Spor 2 sætter fokus på EU's strukturfonde og den nye erhvervsfremmeindsats. Preben Gregersen, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, vil løfte sløret for, hvad der kommer til at ske i det nye set-up samt hvilke muligheder kommunerne fremadrettet vil have for at søge om midler gennem EU's strukturfonde.

EU-kommissær Margrethe Vestager slutter dagen af med sit bud på EU's aktuelle udfordringer samt perspektiv på fremtidens EU.

EU-temadagen er for borgmestre, kommunalpolitikere, direktører og andre, som gerne vil komme på politisk og strategisk forkant med, hvad der sker på den europæiske scene.

Tilmelding foregår gennem COK, hvor det endelige program også ligger tilgængeligt.