03. september 2018

KL skeptisk over for stort forenklingspotentiale i ældresektoren

KL tvivler på det store potentiale for forenkling i ældresektoren, som regeringens kulegravning peger på. Meget af dokumentationen på ældreområdet er velbegrundet af hensyn til borgerne.

KL-formand Jacob Bundsgaard stiller sig tvivlende over for regeringens udmelding om markant forenklingspotentiale i ældresektoren på baggrund af den kulegravning, som to konsulentfirmaer har foretaget i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

"Vi har svært ved at se, hvordan forenkling på ældreområdet skulle kunne frigive så mange midler og varme hænder, som regeringen lægger op til. Meget af dokumentationen på ældreområdet er velbegrundet, og det er ikke mange måneder siden, at ældreministerens egen taskforce kom frem til det samme resultat," siger Jacob Bundsgaard.

Han slår fast, at kommunerne altid er på jagt efter steder, hvor de kan forenkle og afbureaukratisere. Men ældreområdet er langt mindre belastet af unødig dokumentation end andre områder, og det arbejde fra kulegravningen, som KL er blevet præsenteret for, leverer kun få reelle bud på regelforenklinger.

"Det virker meget optimistisk, når regeringen melder ud, at forenklingsforslagene i kulegravningen skulle kunne frigive mellem 1.700 og 2.650 årsværk i ældreplejen. Forslagene handler primært om bedre styring i kommunerne, som for eksempel at få lavere sygefravær og brug flere digitale løsninger. Det gør vi jo allerede en stor indsats for, og det skal vi selvfølgelig blive ved med, men det frigiver næppe ikke en masse hænder i morgen."

Vil gerne drøfte med regering

KL-formanden peger på, at meget af dokumentationen i ældresektoren er meningsfuld:

"Det gælder blandt andet om at sikre, at borgerne får den rigtige medicin, og at de relevante oplysninger om borgeren gives videre til den næste medarbejder, der møder ind. Men vi tager naturligvis gerne imod gode forslag til forenkling andre steder, og vi vil gerne drøfte mulighederne med regeringen."

Jacob Bundsgaard undrer sig dog over, at regeringen samtidig med dens store fokus på at frigive tid til varme hænder det seneste års tid har pålagt kommunerne en række nye administrative opgaver på ældreområdet, som peger i den modsatte retning. Det er for eksempel demensmærkning af ældreboliger, en plejeboligportal og ikke mindst tiltag til at forebygge konkurser i ældreplejen, hvor kommunerne skal bruge tid på at gennemgå de private leverandørers økonomi, uden at det giver en garanti for, at der ikke vil ske konkurser i fremtiden.

KL-formanden peger samtidig på, at det indtil videre har knebet gevaldigt for regeringen at levere de lovede forenklinger i det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, som regeringen tidligere har aftalt med KL. Jacob Bundsgaard sender derfor en opfordring til regeringen om at lade dens ambitioner om forenkling afspejle sig her og dermed selv hjælpe med den regelforenkling, der er nødvendig for at opnå reelle forenklinger i ældresektoren.