05. september 2018

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2018 – nu åben for tilmelding!

Flere, mere, bedre? Flere borgere rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Men hvordan gør vi det bedst, når kommunerne skal levere stadig mere til flere? Det sætter vi fokus på, når KL onsdag d. 28. november åbner dørene til årets Handicap- og Psykiatrikonference.

Stadig flere mennesker rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Det udfordrer først og fremmest den enkelte, der lever med vanskelighederne i hverdagen. Men også for samfundet som helhed udgør den kraftige vækst i antallet af mennesker, som har behov for hjælp som følge af psykiske eller kognitive vanskeligheder, en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til nu og her. Men hvordan gør vi det som kommuner, når vi skal hjælpe stadig flere borgere?

Dette søger vi svar på, på KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018, hvor vi bl.a. henter inspiration fra danske og norske forskere til, hvordan man som medarbejder eller leder håndterer den stadig stigende kompleksitet i kerneopgaven. Konferencen sætter også fokus på, hvordan de kommunale indsatser og tilbud til borgere med psykiske eller kognitive vanskeligheder kan tilrettelægges, når de skal rumme stadig flere mennesker.

 

Tilmeld og læs mere
Du kan se programmet og tilmelde dig konferencen her: htttp://tilmeld.kl.dk/hpkonference2018