05. september 2018

KL indsamler kommunale eksempler og erfaringer

KL indsamler kommunale eksempler og erfaringer

KL har igangsat en systematisk indsamling af kommunale eksempler og erfaringer fra kommunerne for at hjælpe kommunerne med at videndele på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Mange offentlige ledere og medarbejdere udtrykker et behov for inspiration fra andres praksis, når indsatserne på dagtilbuds- og folkeskoleområdet skal udvikles. Derfor har KL med afsæt i konkrete tilbagemeldinger fra kommunerne indledt en systematisk indsamling og formidling af kommunernes eksempler og erfaringer.

Opfordring til kommunerne

KL efterspørger i første omgang praksiseksempler der falder under følgende temaer:

  • Tidlig indsats i dagtilbud med henblik på at fremme social mobilitet
  • Arbejdet med en motiverende og varieret skoledag
  • Udskoling og overgange til ungdomsuddannelser

Har din kommune nogle gode eksempler, der kunne komme en anden kommune til fordel, vil vi gerne bede jer dele jeres gode eksempler med os.
Skabelon til at skrive praksiseksempler findes nedenfor