18. september 2018

KKR Sjælland sætter retning for kommunernes indspil til Sundhedsaftale 2019 - 2023

KKR Sjælland drøftede sundhedsaftalen i forhold til at sikre de bedst mulige rammer for den kommunale opgavevaretagelse, og den videre proces i forhold til sundhedsaftalen

KKR Sjælland opfordrede de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget til at arbejde for, at den kommende sundhedsaftale omfatter følgende:

  • Tydeligere beskrivelse af fokus på børn
  • Klare rammer (evt. regler) for håndtering af det enkelte individ og for, hvem der har ansvar for opgaverne i overgangen mellem sektorerne, særligt ved udskrivning fra hospital
  • Øget klarhed over og aftale om ansvar i forbindelse med opgaveflytning
  • Fokus på bedre sammenhæng til andre faglige områder, herunder specifikt mellem psykiatri og beskæftigelsesområdet

Hver valgperiode indgår kommunerne i KKR Sjælland en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Formålet er at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunernes sundhedstilbud. Sundhedsaftalen skal være godkendt den 1. juli 2019.