14. september 2018

Junckers sidste status på Unionen

Flere emner med kommunal relevans var på Kommissionsformanden Jean-Claude Junckers dagsorden, da han onsdag d. 12. september holdt sin sidste 'State of The Union' for EU-Parlamentet i Strasbourg.

Til trods for et stærkt udenrigspolitisk fokus i Junckers årlige tale om unionens tilstand, nævnte han også flere væsentlige initiativer for det lokale og regionale niveau i EU's medlemslande.

Først omtalte Juncker ønsket om at sikre enighed om EU's langvarige budget efter 2020. Det er en sag, som KL har prioriteret i forhold til at sikre, at Danmark fortsat vil modtage midler i det nye budget, herunder særligt ift. at sikre strukturfondsmidler til alle dele af Danmark.

For det andet kom Juncker ind på, at der på arbejdsmarkedet er behov for social sikkerhed og rettigheder for den enkelte EU-borger, hvorfor søljen for sociale rettigheder skal gøres juridisk bindende for medlemslande. Den sociale søjle blev vedtaget i 2017 som en måde at fremme de politiske ambitioner om en mere social union. Såfremt søljen for sociale rettigheder gøres bindende, vil dette blandt andet kunne udfordre den danske arbejdsmarkedsmodel, hvorfor KL foretrækker, at søljen for sociale rettigheder forbliver som politiske prioriteter, der implementeres inden for en ikke-lovgivningsmæssig ramme. KL mener ikke, at der skal være mere lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.

Et tredje punkt Juncker nævnte i sin tale var den økonomiske fremgang og at dette bl.a. har resulteret i en historisk lav arbejdsløshed, på niveau med det vi havde i 2008 før krisen. Men ifølge Juncker er der stadig en del arbejde at gøre på området bl.a. fordi arbejdsløsheden er skævt fordelt mellem medlemslande og ungdomsarbejdsløshed stadig er en stor udfordring. EU skal derfor investere i uddannelsesområdet.

Endeligt talte Juncker om asyl- og immigrationsområdet, hvor Kommissionen vil prioritere et større fokus på de ydre grænser, men ligeledes at styrke administrationen i de enkelte medlemslande ved behandlingen af asylansøgninger. Kommunerne tager således imod de flygtninge, der anvises af regeringen og sikrer integrationen i de enkelte kommuner og det kommunale

Udover dette, var talen en anledning til en overordnet status på sin tid som Kommissionsformand og sit perspektiv på fremtiden for Unionen. Blandt andet at det er nødvendigt for EU i højere grad at tale med én stemme internationalt, samt at Kommissionen har været succesfuld i forhold til at få de fremlagte initiativer igennem. Ifølge Juncker var 50 procent af Kommissionens initiativer allerede gennemført, mens 20 procent er undervejs. 30 procent af initiativerne sidder fast i Ministerrådet.