20. september 2018

IoT og Smart City som et værktøj til at gøre Odense til en bedre by

Flere kommuner arbejder aktivt med udvikling af måder, hvorpå Smart City kan udrulles. I Odense kommune betragter man i første omgang ikke Smart City som et mål, men som en metode til at understøtte udviklingen af Odense samt understøtte den daglige drift af byen.

Samarbejde og test i byens rum

I Odense ser man Smart City som et værktøj, der skal gøre Odense til en bedre by ved primært at hjælpe kommunen med at løse sine opgaver i byen. Smart City skaber værdifulde indsigter gennem teknologi, der forbinder og skaber data, og gennem ny brug af eksisterede data.

Der arbejdes ud fra en række centrale udfordringer, hvor man i samarbejde med eksempelvis uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder på at finde, teste og vise værdien af forskellige løsninger indenfor Smart City og Internet of Things (IoT). 

På den måde skabes der grobund for, at IoT og Smart City løbende udbredes og er med til at gøre Odense til en bedre by.

Trafikmonitorering ved hjælp af machine learning

Et af de områder, hvor der arbejdes med Smart City i Odense er trafik. Her har man oprettet et Livinglab, som har til formål at teste og implementere teknologi, der blandt andet skal hjælpe Odense med at skabe bedre fremkommelighed.

Lige nu er man i gang med at teste kunstig intelligens og machine learning til at tælle eksempelvis biler, fodgængere og cyklister i byen. Derudover arbejdes der også med en række andre kilder datakilder til at monitorere trafikken og tælle fodgængere.

Indsigter omkring Borgernes Hus

I samarbejde med Syddansk Universitet er Borgernes Hus i Odense blevet til et livinglab. I huset er der således sensorer, der fortæller, hvor mange mennesker der bevæger sig rundt, og hvordan de fordeler sig på etagerne. Endvidere arbejdes der med sensorer, der fortæller om CO2-forbrug, temperatur, støj mm., ligesom der arbejdes med at forstå og optimere strømforbruget i huset.

En samlet platform til Smart City

Et fokusområde for Odense i øjeblikket er at finde en platform, der kan samle og tilpasse realtidsdata for hele byen. På den måde ser man frem imod et system, der kan få forskellige data og datakilder til at tale sammen og dermed skabe et overblik over Odense i realtid.

Kom til Digitaliseringsmessen18, og hør mere om IoT og Smart City

Odense kommune er en del af de Kommunale showcases på dette års Digitaliseringsmesse, som afholdes den 27. september i Odense Congress Center.

På standområdet i Hal C kan du møde menneskerne bag projekterne, blive inspireret af Odense kommunes igangsatte projekter og få praktisk input til anvendelse af Odense kommunes dataplatform.

Du kan læse mere om Digitaliseringsmessen18 og tilmelde dig her

Oplæg om IoT og Smart City

Er du interesseret i IoT og Smart City-projekter, er der også oplæg på dagen om emnet. Du kan blandt andet høre:

  • Hovedscenen: AI og IoT - Er det fremtiden for offentlige institutioner? V. Andreas Stahl, Divisionschef for Microsoft 365 fra Microsoft Danmark
  • KOMBIT's Scene: Smart City Aarhus, v. Bo Fristed, IKT Aarhus Kommune

Læs det fulde program for Digitaliseringsmessen18 her