18. september 2018

Inspirationsdage: Veje til uddannelse for unge flygtninge og veje til job for indvandrerkvinder

KL og COK afholder 5 inspirationsdage om to aktuelle emner på integrationsområdet, nemlig 1) uddannelsesindsatsen for unge flygtninge- og familiesammenførte i integrationsprogram og 2) jobindsatsen for flygtninge- og indvandrerkvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Målgruppen for inspirationsdagene er kommunale medarbejdere fx fra jobcentret, familieafdelingen og/eller ungeafdelingen samt UU, sprogcentre og private aktører, der løser opgaver for kommunerne.

1) Veje til uddannelse for unge flygtninge

Inspirationsdagene vil give konkrete redskaber til, hvordan man kan bruge uddannelse til at sikre et langsigtet beskæftigelsesperspektiv for unge flygtninge i alderen 18-25 år med særlig fokus på:
- De unges forudsætninger, vilkår samt job- og uddannelsesambitioner
- Realistiske uddannelsesveje med fokus på, hvor der er gode jobmuligheder
- Gode eksempler på ungeforløb, der kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik samt hvad der skal til for at etablere dem

Inspirationsdagene afholdes:

  • 5. november 2018 i COK Herlev
  • 15. november 2018 i COK Aarhus

Tilmeld dig her.

2) Veje til job for indvandrerkvinder

På inspirationsdagene kan du få viden, redskaber og metoder til kommunens indsats med særligt fokus på:
- Viden om flygtninge- og indvandrerkvinders ressourcer og muligheder for at komme i job
- Motivationsfremmende indsatser og udvikling af kvindernes arbejdsidentitet
- Best practice i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge- og indvandrerkvinder.

Inspirationsdagene afholdes:

  • 28. januar 2019 i COK Aarhus
  • 29. januar 2019 i COK Odense
  • 4. februar 2019 i COK Herlev

Tilmeld dig her.
 
Alle inspirationsdage tilrettelægges med en blanding af oplæg, casebaseret deltagerinddragelse og refleksionsøvelser.
 
Du finder flyer for inspirationsdagene herunder. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Flyer - Inspirationsdage Kvinder&Unge