18. september 2018

Inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

KL har i samarbejde med DLF, BUPL og skolelederne udarbejdet rapporten "Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling". Formålet er at undersøge sammenhængen mellem det pædagogiske personales medindflydelse på skolernes udviklingsprocesser og den virkning det har på deres engagement og medejerskab på skolens udvikling

KL har i samarbejde med DLF, BUPL og skolelederne udarbejdet rapporten: "Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling". Projektet undersøger de professionelles dialoger på institutionerne og sætter fokus på at fremme tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur mellem ledere og medarbejdere, men også medarbejdere imellem. Formålet er at udforske sammenhængen mellem det pædagogiske personales medindflydelse på skolernes udviklingsprocesser og den virkning det har på deres engagement og medejerskab på skolens udvikling.  Ydermere, ønsker projektet at bidrage til videnspredning om betydningen af at inddrage fagprofessionelle i skolens udvikling.

Rapporten er udarbejdet af chefkonsulent Line Arnmark fra Københavns Professionshøjskole og bygger på 13 skolers erfaringer med samarbejde og inddragelse af lærere og pædagoger i skolens udvikling. Projektet er opdelt i to faser, hvoraf den første fase bestod i at indsamle empiriske eksempler, den anden fase bestod i at afprøve resultaterne fra den første fase på fire eksterne skoler.


Temadage om projektet
Der afholdes temadage om projektet, hvor der vil være oplæg med Line Arnmark om projektets hovedpointer, derudover vil der være workshops hvor kommunerne kan drøfte hovedpointerne i egen praksis. Temadagene foregår i Roskilde, Middelfart og Aalborg i november. Tilmelding kan ske via følgende link:

Nedenfor findes link til rapporten, samt en publikation med værktøjer og opmærksomhedspunkter.