05. september 2018

Hvor er studenterne kort efter eksamen?

Studenterne har fået hue på, kørt rundt i hestevogne, er blevet fejret og hvad gør de så? Går de ind på www.optagelse.dk og sender en ansøgning til en videregående uddannelse, eller går de ind på www.jobindex.dk og sender en stak ansøgninger til ledige job, eller lægger de sig på sofaen og venter på at en arbejdsgiver ringer. Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvad studenterne går i gang med efter endt eksamen. Hvem vælger at gå på arbejdsmarkedet, og hvem starter på en videregående uddannelse? Og har karaktergennemsnittet en høj betydning for deres valg umiddelbart efter eksamen?

Analysens hovedkonklusioner

 • Langt de fleste studenter er lønmodtagere efter sommerferien og i slutningen af 2017

 • Kun en mindre del fortsætter umiddelbart efter eksamen på en uddannelse, og det er i høj grad studenter fra HTX og HF, der fortsætter på en SU-berettiget uddannelse.

 • Karaktergennemsnittet synes ikke at have den store betydning for studenternes valg af aktivitet. Studenter med et højt karaktergennemsnit fortsætter kun lidt oftere på en uddannelse og deres løn som lønmodtager er kun lidt højere

 • Først efter et til to års sabbat er der en større forskel i studenternes valg, og tendens er, at jo højere gennemsnitlig karakter, i jo højere grad starter studenterne på en ny uddannelse indenfor to år.

 • Studenterne fra Vestjylland arbejder i gennemsnit flere timer efter sommerferien end studenter i den øvrige del af landet.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Hvor er studenterne kort efter eksamen?

 • LINK

  Momentum-artikel: "Flere studenter tager et sabbatår"

 • LINK

  Momentum-artikel: "Vest- og sønderjyder knokler mest i sabbatår"