01. september 2018

Gode takter i regeringens strategi for cirkulær økonomi

Regeringens strategi for cirkulær økonomi indeholder en række gode elementer og kommunerne er klar til tættere samarbejde.

"Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi vil være et område, som får enormt stor betydning i de kommende år. Fordelene ved i højere grad at tænke i genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcerne giver både en kontant bonus i dag, men har samtidig potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser herhjemme. Derfor er jeg glad for, at regeringen nu kommer med et ambitiøst bud på, hvordan vi kan skubbe yderligere på den udvikling," siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg om regeringen nye strategi for cirkulær økonomi. 

Kommunerne vil være aktiv medspiller

Strategien indeholder en seks indsatsområder og 15 konkrete initiativer, som skal løfte arbejdet med cirkulær økonomi i Danmark og gøre det nemmere og mere attraktivt for virksomhederne at arbejde cirkulært. Flere af initiativerne peger direkte ind i den kommunale opgavevaretagelse, ligesom regeringen opfordrer kommunerne til at gå aktivt ind i arbejdet med cirkulær økonomi.

"Vi er allerede i gang i kommunerne og ønsker at være en aktiv medspiller. Hvis vi skal forløse det store potentiale, som cirkulær økonomi indeholder, så kræver det, at kommunerne indtager en central rolle i omstillingen. Den rolle tager vi gerne på os," siger Jacob Bjerregaard. 

Flere af initiativerne drejer sig om kommunal opgavevaretagelse. Regeringen ønsker blandt andet en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald på tværs af kommuner. Derfor skal der, i samarbejde med kommunerne, interesseorganisationer og erhvervslivet, udarbejdes en række fælles vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger. Jacob Bjerregaard erkender, at der er muligheder for at harmonisere kommunernes affaldshåndtering mere end tilfældet er i dag.

"Men der er lokale forskelle, som man skal tage højde for. Vi må ikke ende i en overregulering, som giver dårligere muligheder for innovation i opgaveløsningen," siger Jacob Bjerregaard.

Mere ensartet administration

Strategien lægger også op til at skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer og vil undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed.

"Det er et arbejde, vi meget gerne går ind i. Der kan være store fordele i at skabe mere ensartet kommunal administration og håndhævelse af regler for affald og genanvendte råvarer. Tilsynsopgaven ligger bedst i kommunerne, hvor man er tæt på erhvervslivet og kan have den dialog mellem virksomhederne og kommuner, som er en væsentlig driver for den grønne omstilling," siger Jacob Bjerregaard.  

Regeringen har afsat i alt 116 millioner kroner til strategien. 

YDERLIGERE MATERIALE