27. september 2018

Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark

KKR Syddanmark har drøftet fremtidens sundhedsvæsen med baggrund i to oplæg af henholdsvis sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen, SDU og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Brian Skov Nielsen, Odense

Kjeld Møller Pedersen fortalte, at der længe har været arbejdet med at skabe det nære sundhedsvæsen – og pegede på at det ikke er en nem opgave. Med visionerne for den kommende sundhedsaftale er Syddanmark på rette vej.  

Kjeld Møller Pedersen understregede vigtigheden i løbende evalueringer af de initiativer og projekter man iværksætter. Evidens af effekten bag blandt andet forebyggende indsatser er nødvendige. Han understregede desuden, at de praktiserende læger er nøglen for en stærk kommunal rolle i det nære sundhedsvæsen.

Brian Skov Nielsen fremlagde visionerne i den kommende sundhedsaftale og pegede på, at samarbejde og sømløs overgang mellem parterne i sundhedsvæsenet, gør borgerens vej mere overskuelig.

KKR Syddanmark slog fast, at der er brug for et stærkt samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet, men også med Region og almen praksis.

Man kan følge arbejdet med sundhedsaftalen her: https://faelleskommunalsundhed.dk/category/sundhedsaftale-2019-2022/