24. september 2018

Fremtidens arkitektur skal sikre borgernes tillid

Mere end 100 digitaliseringskonsulenter og it-arkitekter var samlet i andelsbevægelses historiske lokaler i Middelfart til en inspirerende dag om tillid, etik og arkitektur til konference for kommunernes it-arkitekturnetværk.

Formand for It-Arkitekturrådet, Henrik Brix indledte dagen fra helikopteren: Den offentlige digitalisering presses på mange fronter – fra regeringens Sammenhængsreform, Databeskyttelsesforordning og cybersikkerhed. Med de mange forskellige teknologier og services er der behov for troværdighed til at kommunerne behandler borgernes data ordentligt i sikre it-systemer.

Vi skal levere digital service i verdensklasse, derfor er borgernes tillid og tryghed til vores behandling af deres data altafgørende. Heldigvis har vi den fælleskommunale rammearkitektur, der lader os dele og genbruge data, understregede Henrik Brix.

 

Forskerens perspektiv: Der er behov for menneskeligt it

Naja L. Holten Møller, adjunkt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet tog forsamlingen op på de høje nagler og udfordrede om etik er det rette perspektiv til at forstå nye tendenser og tillid i relation til IT. I stedet for etik mente hun, at der er behov for at se på, hvad der gør IT menneskeligt.

”Borgeren bruger simpel teknologi som en smartphone med fx optage- og foto applikationer for at få en stemme i sin egen sag, når det offentlige skal træffe beslutninger med stor betydning for den enkelte. Design af IT har virkelige konsekvenser for virkelige mennesker” fastslog Naja L. Holten Møller.

Skal vi have tillid til eksempelvis automatiserede beslutninger, så er det afgørende for borgeren, at det er genkendeligt, hvornår det er en 'maskine’ og hvornår det er et 'menneske’, der har det sidste ord. Og ikke mindst er det vigtigt, at man som borger kan stille spørgsmål ved beslutninger uden at skulle igennem et større bureaukrati af klageinstanser. En del af den tillid til it-systemer og løsninger afhænger i høj grad af arkitekturen.

Naja L. Holten Møller afsluttede sit oplæg med en direkte opfordring til de fremmødte it–arkitekter: "I har et ansvar for at overveje i jeres daglige arbejde, hvem I får lov at tale på vegne af, og hvordan det har betydning for dem”.

Det affødte en del diskussion under og efter oplægget. Naja efterfulgtes af Jakob Volmer og Erling Hansen fra KOMBIT til en præsentation af, hvad AULA gør for at sikre forældre, lærere og børns tillid.

 

Etik og tillid i AULA

AULA bliver rammen omkring digital kommunikation om vores børns læring og trivsel for mere end 2 millioner daglige brugere i landets kommunale folkeskoler og dagtilbud, indledte Jakob Volmer. Derfor er det essentielt, at AULA understøtter en overskuelig, tillidsskabende og relevant dialog mellem, børn, skole, dagtilbud og forældre – også når skole og dagtilbud ligger i forskellige kommuner.

Aulas funktioner er koncentreret omkring kommunikationen, med mulighed for at formidle indhold fra andre relevante løsninger i form af ”Widgets”, som den enkelte kommune selv vælger fra andre leverandører.

Platformen er opbygget så den er genkendelig i udtryk, som Jakob Volmer påpegede: ”Den ligner de kendte sociale medier, men naturligvis uden profilering, reklamer og videregivelse af data”. Dataetikken er i det hele taget i højsædet hos KOMBIT og KL i udviklingen af AULA. Derfor skal Aula selv og alle leverandører af Widgets efterleve et dataetisk regelsæt, som blandt andet indebærer kun at lagre og behandle de data, der er strengt nødvendige og som brugerne har givet samtykke til på et overskueligt og forklaret grundlag.

Formiddagens oplæg blev efterfulgt af frokost med udsigt til de to broer over Lillebælt, inden eftermiddagens sessioner gik i gang.

 

Fleksibel arkitektur til understøttelse af kerneopgaven

Rolf Foxby, programleder i Teknik og Miljøforvaltningen fra Københavns Kommune gav indblik i de sidste fire års arbejde med at opbygge en platform, hvor fleksibilitet og genbrug er tænkt ind fra starten i arbejdet med at tømme skraldespande, udbedre skader på fortov eller feje veje.

Motivation for projektet var, at markedet ikke kunne levere en god nok løsning, der kunne dele data på tværs. Derfor udviklede Københavns Kommune sit eget system, der let og overskueligt understøtter kerneopgaven for dem, der gør København rar og ren at færdes i.

 

Højtflyvende arkitektur i Københavns Lufthavn

Eik Kristensen, enterprise arkitekt ved Københavns Lufthavne A/S, gav luft til fortællingen om enterprisearkitektur i lufthavnen. Han præsenterede hvordan det er at arbejde med it-arkitektur i et så komplekst område som en lufthavn, hvor tillid til rigtige data er livsnødvendigt.

Fokus for Eik og hans team er på at tænke 10-15 år ud i fremtiden, efterleve stigende lovkrav fra EU og drive forandring. I Københavns Lufthavn er der tradition for at dele information med forskellige aktører i lufthavnen, selvom det ikke er ualmindeligt at man i andre lufthavne slås fra afgang til afgang om at skulle dele information mellem sig. Derfor understregede Eik Kristensen, at kultur er en vigtig komponent når man tænker enterprise arkitektur.

 

Sensorer, målinger og strøm i Aarhus

I Aarhus Kommune sættes der lige nu sensorer op, der måler alt fra forurening i luften, temperaturen i cykelstierne til mængden af skrald i skraldespandene. IoT, at koble ting til internettet, er fremtiden fastslår Bo Fristed, chef for ITK (innovation, teknologi og kreativitet) i Aarhus. Kommunen har derfor sat antenner op rundt om i byen, der er koblet til et særligt netværk, som alle dimser kommunen sætter op med internet i kan kobles på.

Bo Fristed er håbefuld når det kommer til IoT og åbne data fra Aarhus, men han understreger, at vi ikke har fundet grænserne for brug af data endnu. Særligt fordi vi ikke ved, hvad de voldsomme mængder data koblet til AI kan føre til.

 

Idébank og værksted med Rammearkitekturen

Alle deltagerne samledes efter de tre spor. Først til et indspark om KOMBIT’s idébank, der sammen med kommunerne kvalificerer idéer til digitale projekter og derefter til Rammearkitekturens værksted. Her fortalte Henrik Bojsen fra Syddjurs og Leif Lyngby Lodahl fra Ballerup kommune om de resultater og gevinster, som de ser frem til med projekter støttet af Rammearkitekturpuljen.

 

Transparens = tillid

Konferencen blev afrundet af Esben Toft, partner i PwC og Mads Bjørn-Møldrup, director i PwC, med resultaterne fra to aktuelle undersøgelser: Tillidsbarometeret og overblik over nationale datainfrastruktur.

Sikker, robust og effektiv udveksling af data er kritisk for en velfungerende offentlig sektor, men der er udfordringer i det nuværende usammenhængende landskab af løsninger påpegede Mad Bjørn-Møldrup med overblikket over den nationale datainfrastruktur.

Hovedbudskabet fra Esben Toft var, at der er et stort potentiale for kommuner og andre offentlige institutioner, hvis borgernes tillid skal styrkes. Derfor skal offentlige myndigheder blive bedre til at sikre, det kun er de rette brugere der har adgang til personlige oplysninger, og at oplysninger kun opbevares så længe det er nødvendigt. Læs Tillidsbarometeret her.

Der blev bundet sløjfe på dagens gennemgående tema med Esben Toft, der afrundede dagen med at understrege, at tillid er altafgørende hvis vi skal lykkes med digitalisering.