04. september 2018

Få viden og inspiration om it i undervisningen

Se videoer, powerpoints og andet materiale, der kan inspirere og bidrage til drøftelser om en styrket anvendelse af digitale læremidler og læringsplat-forme i folkeskolen

Inspirationsmaterialer til anvendelsen af it i folkeskolen

I forbindelse med evalueringen af indsatsen for it i folkeskolen lanceres nu en række inspirations- og formidlingsmaterialer om brugen af digitale læremidler og læringsplatforme.

Materialet er henvendt til en række forskellige målgrupper og kan eksempelvis bruges til dialog om skolernes og kommunens erfaringer og arbejde med it i undervisningen.

Materialet skal inspirere til, hvordan man i den enkelte kommune og på den enkelte skole kan arbejde med udvikling af egen praksis.

Evaluering viser styrket anvendelse af it i folkeskolen

Materialerne er lavet på baggrund af evalueringen af it i folkeskolen. Evalueringen viser bl.a., at lærerne i dag anvender digitale ressourcer som digitale læremidler og læringsplatforme i stort omfang og ofte i kombination med hinanden.

Evalueringen viser også, at lærerne oplever en række positive effekter af anvendelsen af digitale ressourcer, særligt med hensyn til at sikre undervisningsdifferentiering og motivere eleverne. Og eleverne oplever, at de lærer mere, og at det er sjovere at gå i skole, når it integreres i undervisningen. Dog ønsker eleverne en varieret undervisning, hvor både analoge og digitale materialer fylder.

Evalueringen viser endvidere, at anvendelse og udbytte af arbejdet med læringsplatformene afhænger af lærernes fortrolighed med værktøjet. Blandt de lærere som er fortrolige med læringsplatformene oplever typisk mere end 50-75 pct. positive effekter ift. både den pædagogiske indsats i klassen og i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen.