20. september 2018

Erhverv

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om Plandata.dk, der forventes at træde i kraft den 1. oktober, afholder Erhvervsstyrelsen en række seminarer om Plandata.dk og de nye opgaver som følger med.

Vejledning i Plandata.dk og nye kommunale opgaver

Med den nye bekendtgørelse får kommunerne en række nye opgaver, som knytter sig til planoplysninger på (del)jordstykkeniveau.

Seminarerne henvender sig til kommunale indberettere og planlæggere, og vil rette fokus på selve systemet, og ikke på hvordan planerne skal tolkes eller struktureres i Plandata.dk.

Læs mere om seminarerne på Plandata.dk