11. september 2018

Droner anvendes til alsidig opgaveløsning i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune arbejder man på mange forskelligartede projekter, hvor droner spiller en væsentlig rolle. Både drone og én af de helt centrale personer bag projekterne kan du møde på årets Digitaliseringsmesse.

Mange muligheder for anvendelse

Fra interaktive kort over byggegrunde til miljøopgaver. I Skanderborg Kommune bruges droner som et værktøj til at understøtte sagsbehandlernes opgaveløsning inden for mange forskellige opgavetyper.

"Vi forsøger hele tiden at finde nye områder, hvor droneteknologien kan udnyttes til at gøre noget hurtigere og billigere eller give os ny viden som hidtil har været uopnåelig", siger Ronni Fjordvald Søe, ekspert i geografiske informationssystemer og dronepilot i Skanderborg Kommune.

I Skanderborg har dronerne været anvendt i flere kommunale projekter, som når man skal lave tagekspedition på kommunens nye administrationsbygning, hvor dronen er velegnet til at lave billeder, eller til at indsamle billedmateriale over et område på 33 hektar i forbindelse med planlægning af et kommende boligområde.

"Det er et spørgsmål om at følge med og ikke være bange for at tænke nye tanker. Disse systemer bliver bedre og billigere til at behandle data, og der vil være nogle lavthængende frugter at høste," siger Ronni Fjordvald Søe.

Formidling i fokus

Fremtidens arbejde med droneteknologi i Skanderborg Kommune vil især have fokus på formidlingskanalerne for de data, der indsamles ved hjælp af dronerne.

"Vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi bedst formidler den indhentede data til gavn for slutbrugeren", siger Ronni Fjordvald Søe. "Vores kongstanke er at det skal formidles via en webløsning, således at man ikke er bundet til sin computer og specielle programmer."

"Fremadrettet vil vi fokusere på at gøre vores formidlingskanaler bedre, lette bestillingsprocessen samt at styrke implementeringen af teknologien i de relevante afdelinger", afslutter han.

Du kan både se og høre mere på Digitaliseringsmessen18

Droneprojektet i Skanderborg Kommune er én af de kommunale showcases ved Digitaliseringsmessen18. På showcase-området har du mulighed for at høre meget mere om dronerne, og om hvilket potentiale Skanderborg Kommune ser for anvendelse af droner i fremtiden. Her kan du også tage et kig på et eksemplar af dronen og høre mere om dens funktioner.

Læs mere om Digitaliseringsmessen og tilmeld dig her.

På messen bliver der igen i år arrangerede De Guidede Ture, og du kan stadig nå at tilmelde dig. Her kan kan du høre mere om Internet of Things (IoT) og Smart City, samt hvad der rører sig på områderne. Bemærk, at der er begrænset med pladser på De Guidede Ture.

Tilmeld dig den guidet tur om IoT og Smart City her.