10. september 2018

Debatindlæg: Lav evalueringen af folkeskolereformen nu

Folketinget bør fremrykke den planlagte evaluering af folkeskolereformen. Hvis Folketingets partier ønsker at justere, bør de gøre det hurtigst muligt frem at indføre flere forsøg.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL, Martin Damm, næstformand i KL, og Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Folkeskolereformen blev i 2013 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Ambitionen var en varieret og motiverende skoledag, hvor alle elever udvikler sig, lærer og trives. En skole, der løfter alle – de svageste, de stærkeste og alle dem der imellem.

Folkeskolereformen er Folketingets. Den er hverken opstået eller vedtaget i kommunerne. Men som altid, når ny lovgivning pålægges os i kommunerne, så arbejder vi naturligvis for at komme i mål med opgaven. Og her er opgaven altså en af de allerfornemmeste: nemlig at sikre vores børn og unges uddannelse og dannelse i fællesskabets skole.

Siden reformens vedtagelse har der været skiftende politiske meldinger og en omfattende forsøgsvirksomhed for at omgå den nye lovgivning – og det endda før vi har haft mulighed for at få et billede af, om elementerne i reformen virker efter hensigten.

Lad være med at skabe uro

Men ærlig talt, kære Folketing: Hvis I vil justere i folkeskolereformen, så gør det. Lad være med at skabe uro i folkeskolen med den ene forsøgsordning efter den anden – senest nu med forslaget om selvstyrende skoler.

Der er ikke brug for flere forsøg. Det er folkeskolen alt for vigtig til. Vi har allerede forsøg med fx afkortning af skoledagen, nye fag og nye undervisningsformer.

Fremryk evalueringen

Vi har heller ikke brug for, at reformdiskussionen gør grundlaget for folkeskolen til en del af valgkampen - samtidig med at opgaverne med fx inklusion, tosprogede, ghettoskoler og overgangen til ungdomsuddannelserne skal løses hver eneste dag.

Vi foreslår derfor, at evalueringen af folkeskolereformen sættes i gang med det samme i stedet for at vente til 2020, så der skabes et grundlag for politisk handling tidligere. Hvis der er politisk flertal i Folketinget for at ændre i reformen, så er det kommunernes ansvar at føre de ændringer ud i livet.

***

Debatindlægget er bragt i Politiken den 10. september 2018