13. september 2018

Anbefalinger og koncepter drøftes i Kommunernes It-Arkitekturråd

På Kommunernes It-Arkitekturrådsmøde d. 26. september er arkitekturen i AULA-projektet, nye anbefalinger til Kloge Kommunale Kvadratmeter og et løsningskoncept for opfølgning på den digitale brugeroplevelse at finde på dagsordenen.

Kommunernes forberedelse til arkitekturen i AULA

Kommunikationsplatformen AULA skal lette kommunikationen ved at samle og målrette informationer for en række forskellige aktører på skole- og dagtilbudsområdet. Omkring årsskiftet starter implementeringen af systemet på de første pilotskoler, og i den forbindelse ønsker projektgruppen at forelægge Arkitekturrådet platformens arkitektur, planlagt sikkerhed og de kommunale forudsætninger, der kræves for at sikre en succesfuld implementering i pilotkommunerne.

Anbefalinger til Kloge Kommunale Kvadratmeter

Projektet 'Kloge Kommunale Kvadratmeter’ (KKM2), som er en del af den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016-2020, har til opgave at sikre, at kommunalt ejede ejendomme bliver anvendt mere strategisk i kommunernes øgede effektiviseringsindsatser. Arbejdet bestod i første omgang af en foranalyse af kommunernes behov for dataunderstøttelse med udgangspunkt i etablering af ensartede normer og definitioner for kommunale ejendomsdata. Foranalysen giver en række anbefalinger til fælleskommunale aktiviteter. På Kommunernes It-Arkitekturrådsmøde vil projektet gennemgå anbefalinger og projektplan og få input til det videre arbejde.

Løsningskoncept for indsamling og udstilling af data

Som resultat af Økonomiaftalen 2019 er det aftalt, at kommunerne skal have fokus på de gode digitale brugeroplevelser. Aftalen lægger op til at KL, på vegne af kommunerne, skal indsamle data for de obligatoriske selvbetjeningsområder, hvilket indebærer, at KL:

  • På vegne af kommunerne laver opfølgning på en række løsningsområder
  • Ved programmet ’Sammenhængende digital borgerservice’ udvikler en fælleskommunal metode og et værktøj til at indsamle data om brugernes tilfredshed og anvendelse af digitale løsninger
  • Ved programmet ’Sammenhængende digital borgerservice’ sikrer, at den indsamlede viden anvendes til at forbedre eksisterende løsninger sammen med løsningsejer.

I den forbindelse har KL udarbejdet et løsningskoncept for indsamling og udstilling af data, som vil blive drøftet i Kommunernes It-Arkitekturråd.

Læs mere om ovenstående og om de resterende emner på dagsordenen nedenfor.