13. september 2018

Ambitiøse forslag til at få flere faglærte

Regeringens udspil til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse rummer mange positive elementer bl.a. om at skabe bedre synergi mellem folkeskoler og erhvervsskoler, lyder det fra KL.

”Jeg er glad for at se, at regeringen vil skabe en bedre sammenhæng mellem folkeskoler og erhvervsuddannelserne bl.a. ved at bringe erhvervsskolerne ind på folkeskolerne. Det kan give de unge mulighed for helt konkret at møde uddannelserne, miljøerne og undervisere, der brænder for det faglærte håndværk. Det smitter forhåbentlig af.”

Sådan siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg om regeringens nye udspil ”Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”.

”Ambitionsniveauet er højere, end hvad vi tidligere har set fra regeringen på dette område – og det glæder mig. Vi har brug for at få sat alvorligt ind, hvis vi skal sikre både kloge hoveder og kloge hænder i fremtiden. Jeg havde dog gerne set initiativer, der rettede sig mod hele folkeskolen og ikke kun udskolingen. Unges valg af uddannelse – og ikke mindst deres opfattelse af karrierevalg og uddannelsesprestige – grundlægges langt tidligere end 8. klasse. Vi burde derfor skabe praksisfaglighed gennem alle folkeskoleårene,” siger KL-udvalgsformanden. 

Fleksibilitet frem for ekspertgruppe

Regeringen foreslår bl.a. at nedsætte en ekspertgruppe, som skal se på, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes og i større grad placeres på erhvervsskolerne. Thomas Gyldal Petersen forventer, at kommunerne indbydes til at deltage i arbejdet.

”Der er i dag rigtig mange eksempler på, at man lokalt har fundet de rette løsninger tilpasset geografi og elever. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at ekspertgruppen ser på, hvordan man lade sig inspirere af de gode kommunale løsninger og har for øje, at det ikke alle steder nødvendigvis er den bedste løsning at placere 10. klasse på en erhvervsskole.”

Ser frem til at drøfte økonomien

Regeringen foreslår desuden at investere i renovering og opdatering af faglokaler og udstyr på folkeskolerne. Thomas Gyldal Petersen kvitterer for den økonomiske håndsrækning, men understreger samtidig, at stramme økonomiske rammer i kommunerne kan stå i vejen for en prioritering af området.

”Man er i mange år gået mod tværfaglighed, har nedprioriteret de praktiske fag og indrettet skolerne efter det – efter ønske fra skiftende regeringer. Derfor kræver det en større økonomisk investering at vende skibet. Med en stram anlægsramme i kommunerne, er det ikke givet, at vi bare kan poste penge i nye, smarte sløjdlokaler og drejebænke,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Generelt ser udvalgsformanden frem til at se den konkrete finansieringsplan af de 55 initiativer.

”2 mia. kroner er naturligvis mange penge, men initiativerne er også meget ambitiøse og ser på mange områder ud til at være udgiftsdrivende for kommunerne. Vi ser derfor frem til at drøfte finansieringen med regeringen og forventer naturligvis, at finansieringen følger med opgaverne,” siger Thomas Gyldal Petersen.