26. oktober 2018

Undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et omfangsrigt spørgemateriale til kommunerne om brandsikkerhed på plejehjem mv. KL har opfordret styrelsen til at sætte den udsendte undersøgelse i bero, så en mere hensigtsmæssig undersøgelse evt. kan udarbejdes i samarbejde med KL og kommunale medarbejdere med kendskab til sagsområdet og med en længere tidsfrist end den, der nu er meldt ud.

Efter den tragiske dødsbrand på Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018, har Transport-, Bygnings- og Boligministeren udsendt et hyrdebrev til kommunerne, hvor han opfordrer kommunerne til at sikre sig, at brandsikkerheden er i orden i de private og offentlige bygninger, hvortil kommunerne visiterer borgere, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed ved brand.

I hyrdebrevet varsles også en undersøgelse, som skal samle viden om bygningernes brandsikkerhed. Undersøgelsen foretages på baggrund af kommunernes gennemgang af brandsikkerheden i relevante bygninger.

Et omfattende spørgemateriale er udsendt til kommunerne den 10. oktober 2018 med svarfrist den 19. november 2018. KL har ikke forud for udsendelsen haft mulighed for at se materialet, men har advaret Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at den første opfordring til gennemgang af relevante bygninger er meget stor. Hertil kommer så en undersøgelse, der foregår asymmetrisk til denne, hvor alle bygninger skal indarbejdes i spørgeskemaet.

KL har derfor den 25. oktober 2018 opfordret styrelsen til at sætte undersøgelsen i bero, så en mere hensigtsmæssig undersøgelse evt. kan udarbejdes i samarbejde med KL og kommunale medarbejdere med kendskab til sagsområdet. KL opfordrer samtidig styrelsen til, at en sådan undersøgelse får en længere tidsfrist end den, der nu er meldt ud.

Hvis du vil vide mere

Materialet er sendt direkte til kommunerne, konsulent på opgaven er NIRAS.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Lone Johannsen, ljo@kl.dk eller chefkonsulent Nete Herskind, nehe@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Administrativ information om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem