29. oktober 2018

Trivselslinealen – det nye resultatdokumentations-redskab i DUBU

Informationsmøder og kurser i brug af trivselslinealen. Som noget nyt vil alle kommuner, der anvender IT fagsystemet DUBU fra 1. januar 2019 også kunne måle udviklingen i trivslen for såvel udsatte børn og unge som børn og unge med handicap.

Hvad er trivselslinealen?

Trivselslinealen er et fælles fagligt værktøj til dels at forstå trivsel og udvikling for børn og unge og dels til måling af resultat og effekt på iværksat støtte og foranstaltninger i form af trivsel.

Sagsbehandleren måler sin samlede faglige vurdering ud fra de bekymringer og ressourcer barnet/den unge, forældrene, netværket og andre fagpersoner har beskrevet omkring et barn eller en ung. Trivselslinealen er således et skaleringsværktøj til måling af effekt af den ønskede trivsel og udvikling omkring et barn eller en ung.

Trivselslinealen er også et dialog- og procesværktøj, hvor sagsbehandleren sammen med barnet/den unge, familie, netværk og på tværs af faggrænser, fælles definerer de bekymringer og ressourcer, vi kan have omkring et barn eller en ung og den trivsel og udvikling, vi ønsker skal ske.

Trivselslinealen kan også anvendes til at måle barnets udvikling på de 5 lovbestemte områder i § 50 undersøgelsen, opfølgning på handleplanen og på bestemte indikatorer, som kommunen måtte ønske.

Trivselslinealen er bygget op omkring lovgivningen, ICS og handicapudredningsmetoden og bygger på beskyttelses- og risikofaktorer, barnets alder og forældrenes kompetencer.

Introduktionsmøder:

COK og KL afholder et par korte introduktionsmøder til trivselslinealen inden DUBU 3.0 går i luften.

Introduktionsmøderne finder sted:

 • den 3. december i Aarhus
 • den 10. og den 17. december i København.

Der er lukket for tilmelding til informationsmødet den 17. december.

Informationsmødet koster 500 kr. pr deltager. Du kan læse mere her, hvor du også tilmelder dig introduktionsmødet.

Kurser:

COK afholder endvidere indgående kurser i brug af trivselslinealen.

På kurset får du en grunding indføring i, hvordan du i DUBU bruger trivselslinealen i forhold til måling af progression - og herunder hvordan du kan anvende de aldersopdelte områder.

Vi sætter fokus på, hvordan du ud fra en faglig vurdering kan beskrive barnets/den unges trivsel og udvikling med henblik på iværksættelse af de indsatser, der kan føre til den ønskede progression.

KL anbefaler at deltage i dette kursus, hvor der netop er mulighed for at gå i dybden med at omsætte barnets udvikling til trivselsmålinger.

Kurserne afholdes:

 • den 4. februar i Aarhus
 • den 25. februar i Odense
 • den 27. februar i Herlev.

Kurset koster 2.350 kr. pr deltager. Du kan læse mere om kurserne her.

Det er også muligt for en eller flere kommuner i fællesskab at rekvirere kurset til afholdelse lokalt.

Vejledning:

Hent KL's vejledning til brugen af trivselslinealen via links nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  830405 - Trivselslinealer_Vejledning - DUBU

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 0-3 år

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 3-5 år

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 5-12 år

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 12-15 år

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 15-18 år

 • PDF

  830405 - Barnets trivsel og udvikling 18-23 år

 • PDF

  830405 - Det ufødte barn