03. oktober 2018

Temadag om succes i styregrupper

Styregruppearbejde er en vigtig ledelseskompetence, fordi styregruppen medvirker til at skabe forandringer igennem projekter. Men det er ofte meget krævende at være en del af en styregruppe i en kommune, hvor de primære opgaver er driftsopgaver. Og dårligt styregruppearbejde kan påvirke hele forretningen, hvis projekterne ikke lykkedes.

Hvordan lykkes du i dine styregrupper?

KL sætter fokus på det gode styregruppearbejde, og derfor temadagen "Hvordan lykkes du i dine styregrupper?" i samarbejde med Peak Consulting Group.

Som medlem af styregruppen er din primære opgave at sikre beslutnings- og ledelseskraft i projektet. Der hviler et stort ansvar på dine skuldre, så derfor skal du også kende din rolle, så du kan stille de rigtige krav til projektlederen og hjælpe vedkommende, når det er nødvendigt.

Teori, praksis og konkrete værktøjer

Peak Consulting Group har udgivet bogen "Projektets styregruppe – teori, praksis og anbefalinger" med 17 konkrete værktøjer til professionalisering af styregruppen. Bogen indeholder også en række anbefalinger om deltagelse i styregrupper – bl.a.:

  • Styregruppen er overordnet ansvarlig for projektet, dets succes eller fiasko
  • Styregruppen arbejder for enighed, fremstår enig og kommunikerer en fælles retning for projektet og dets interessenter
  • Styregruppen er den instans som projektlederen eskalerer de problemer og konflikter til, som rækker udover projektlederens autoritet og evner
  • Styregruppen skal lede projektet i den første definerende fase, indtil formel autorisation er opnået
  • Styregruppen med styregruppeformanden i spidsen skal have rammer og beføjelser svarende til de regler, der gælder i organisationen og for det specifikke projekt
  • Den ideelle størrelse på en styregruppe er tre til fire medlemmer
  • Styregruppen skal sikre, at projektorganisationen er professionel og har erfaring med gennemførelse af projektopgaven
  • Det skal sikres, at styregruppens medlemmer har tid til at arbejdet i styregruppen, prioriterer dette og er engagerede og til stede for projektet i hele dets levetid

Underviser er Consulting Director Henrik Timm fra Peak og projektdi­rektør Peter Lykke Egelund fra KOMBIT deltager med et oplæg om, hvorfor styregrup­per er vigtige, og hvad man kan forvente af en styregruppe. Temadagen afholdes d. 20. marts 2019 i KL-huset.

Læs mere om temadagen her.