12. oktober 2018

Støtte i Regionsudvalget til at sikre strukturfondsmidler til alle områder i EU

KL hilser det velkomment, at Regionsudvalget har bekræftet vigtigheden af at sikre strukturfondsmidler til hele EU i sin udtalelse om EU's budget efter 2020.

Det Europæiske Regionsudvalg har vedtaget en udtalelse om EU's flerårige finansielle ramme efter 2020. Den flerårige finansielle ramme sætter loft for, hvor stort EU-budgettet kan være på de enkelte EU-politikker.

"Det er glædeligt, at det Europæiske Regionsudvalg klart og tydeligt siger, at alle områder i EU også fremadrettet skal være omfattet af samhørighedspolitikken".

Sådan siger Erik Flyvholm, formand for KL's internationale udvalg og Borgmester i Lemvig Kommune. Ifølge Erik Flyvholm har alle områder i EU sine udfordringer og det er vigtigt, at også de rigere dele af EU tager del i samhørighedspolitikken for at sikre, at politikken faktisk skaber samhørighed mellem alle dele af EU.  

"Strukturfondsmidlerne giver mulighed for at skabe lokale løsninger til at håndtere de udfordringer, der er lokalt og at satse på de styrker, som lokalområderne også har. Disse penge giver en masse værdi i kommunerne og det ville være en skam, hvis Danmark fremadrettet ikke længere kunne deltage i samhørighedspolitikken" fortsætter Erik Flyvholm.

KL arbejder for at sikre, at Danmark stadig modtager strukturfondsmidler i den kommende syvårige finansieringsperiode. Det er derfor positivt, at EU-Kommissionen med sit budgetudspil også lægger op til, at Danmark skal modtage strukturfondsmidler i samme omfang som i den nuværende periode.

KL følger de igangværende forhandlinger om EU's finansielle ramme tæt og arbejder for at skabe gode vilkår for de danske kommuner. KL har imidlertid ikke en politik på, om EU-budgettet overordnet set skal stige eller falde i den kommende periode. EU-Kommissionen ønsker den finansielle ramme vedtaget, inden der er valg til Europa-Parlamentet i maj 2019.