08. oktober 2018

Standardfortegnelserne er blevet finpudset

Standardfortegnelserne er blevet tilpasset som følge af tilbagemeldinger fra kommunerne, samt den nyeste status på felterne vedrørende kategorier af personoplysninger, sikkerhedsforanstaltninger og slettefrister.

Tilpasningen har primært givet anledning til at tilføje og fjerne KLE-numre fra standardfortegnelserne, hvilket ikke gør fortegnelserne mere eller mindre lovmedholdelige, men hjælper de ansvarlige for udfyldelse med at få et overblik.

De tidligere gråmarkerede felter har desuden fået gråmarkeringen fjernet, eftersom Justitsministeriet har opfordret kommunerne til at afprøve de eksisterende fortegnelser ved tilsynene.
Hvis de kommende tilsyn fra Datatilsynet betyder behov for at videreudvikle standardfortegnelserne, vil KL informere kommunerne herom og eventuelt tilrette fortegnelserne.

Udover standardfortegnelsernes finpudsning er den tilhørende udfyldelsesguide også blevet opdateret og udvidet. Alle ændringer fra version 1.0 til den nye version 1.1 er noteret i en oversigt over ændringerne på nedenstående link.

Se eller hent de finpudsede standardfortegnelser 1.1 her.