01. oktober 2018

SPARK åbner for ansøgninger til nye temaer om alenearbejde og chikane

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – blev videreført med O.18, og indsatsen blev udvidet med yderligere to temaer, alenearbejde og chikane, herunder seksuel chikane.

SPARK har nu åbnet for ansøgninger om støtte til de to nye temaer: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/sog-nye-spark-temaer-chikane-og-alenearbejde

SPARK’s målgruppe er Lokal-MED og TRIO (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter), som i enighed søger støtte. Forløb med SPARK er gratis for arbejdspladserne.

SPARK lancerer desuden en ny temaside, der samler en række af de metoder og værktøjer, som SPARK bruger. Tre af metoderne bliver demonstreret på video af SPARK konsulenterne.

Temasiden er henvendt til TRIO/MED-udvalg og giver indblik i enkle metoder, som de selv kan bruge, når de arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for hele personalegruppen. Se: https://vpt.dk/spark-vaerktoejer