11. oktober 2018

Spændende og praksisnær inspiration til teknologi i dagtilbud og folkeskolen

Du kan nu læse mere om de mange spændende stande, der deltager på KL teknologispringsmesse 2018. Her vil du bl.a. kunne få inspiration fra Nyrup daginstitution, som er nomineret til årets daginstitution for deres arbejde med eksperimenterende fællesskaber og it på 0-6 års området.

Til KL's messe om teknologispring i dagtilbud og folkeskolen, vil du kunne opleve mere end 30 stande, hvor du kan få konkret inspiration fra praksis.

Du vil bl.a. kunne møde stande, der beskæftiger sig med robotter, kodning, gaming, interaktive gulve flyvende droner, virtual reality og meget mere.

Nyrup daginstitution – nomineret til årets daginstitution

Daginstitutionen Nyrup er med i kapløbet om at blive kåret til årets dagtilbud. Nomineringen har institutionen fået for deres arbejde med eksperimenterende fællesskaber og it på 0-6 års området.

Institutionen vil på årets teknologispringsmesse vise hvordan de i pædagogisk praksis lykkes med at koble billedkunst og digitalisering sammen. Temaet er "Ud i rummet", og projektet er for 0-6 årige. Formålet er at inddrage børn som medskabere og medproducenter af film, med fokus på egne udtryk igennem kunsten.   

Alkjærskolen – interaktive skærme til samarbejde, samtale og innovation
Alkjærskolen har som i led i undervisningen benyttet deleskærme til at fremme børns samarbejdsevner og læring. En deleskærm er en stor interaktivskærm, hvor fire børn kan være aktive og interagere på sammen tid og i samspil gennemføre diverse læringsspil, bl.a. puslespil. 

Faglige og fremadsynede oplæg og workshops 
Udover de mange spændene stande på markedspladsen, vil der være interessante, faglige oplæg af b.la Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center og Mari-Ann Letnes, lektor og ph.d. ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. 

Derudover vil det på workshoppen være muligt at afprøve de nye redskaber, samt drøfte og dele refleksioner om den teknologiske udvikling på vores 10 forskellige workshops.

Læs mere om de mange stande der deltager her. Siden opdateres løbende.