26. oktober 2018

Sådan bringer I borgerens virkelighed ind i kommunen

På konferencen om borgerinddragelse og servicedesign den 5. december, kan du blive klogere på, hvorfor servicedesign kan være en vigtig nøgle til sammenhæng for borgeren og digital service i verdensklasse.

Inddrag borgerens virkelighed med servicedesign

I tirsdags blev regeringens plan for Digital service i verdensklasse præsenteret. Planen har haft stor genkendelighed hos KL, hvor KL-udvalgsformanden, Thomas Kastrup-Larsen bl.a. udtaler, at ”Det er afgørende at være dér, hvor borgeren er, og tage udgangspunkt i borgerens behov. […] Digitalisering skal være let og nært for borgerne – og der skal være løsninger for dem, der ikke er med på den digitale bølge,”

Kommunerne er rigtigt godt i gang med at arbejde borgernært og særligt servicedesign er en god metode til at bringe borgerens perspektiv ind i udviklingsarbejdet.

Når man arbejder med servicedesign, arbejder man med at undersøge virkeligheden, som den er og leves af borgerne, før man træffer beslutninger på rygraden. Servicedesign bringer virkeligheden ind i maskinrummet, men kræver også strategisk og ledelsesmæssig opmærksomhed, hvis man vil sikre, at det fulde potentiale opnås.

Få succes med borgerinddragelse

På konferencen Få succes med borgerinddragelse – kommunale erfaringer med servicedesign kan du høre hvordan kommunale direktører, medarbejdere og eksterne konsulenter har grebet arbejdet an med at inddrage borgerne ved hjælp af servicedesignprocesser. Du vil blive præsenteret for cases fra mange forskellige fagområder så som byudvikling, social og sundhed, borgerservice og børn og unge

Se programmet her, og kom og få svar på, hvorfor servicedesign også kræver strategisk og ledelsesmæssig opmærksomhed, og hvordan I griber opgaven an.