15. oktober 2018

Overvejelser om Europas fremtid

EU-Kommissionen ønsker at bringe Europa tættere på borgerne og sikre at borgerne oplever, at EU gør en forskel. Derfor har Kommissionen skudt en debat i gang om, hvordan fremtidens EU skal formes. Udgangspunktet for debatten er Kommissionens hvidbog om Europas fremtid. På Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling tirsdag den 9. oktober 2018 blev der vedtaget en fælles udtalelse, som er Regionsudvalgets bidrag til debatten.

Kommissionen ønsker at få kortlagt de udfordringer, som EU står overfor og afsøge, hvilken vilje der er til at løse udfordringerne. Målet er at fremlægge en plan og vision i forbindelse med det kommende Europaparlamentsvalg i maj 2019.

I den fremlagte hvidbog har Kommissionen fremsat 5 mulige scenarier for fremtidens EU. De 5 scenarier omhandlede 1) En uændret kurs, hvor det nuværende EU videreføres, 2) Et fokus på det indre marked, 3) Dem som vil mere, gør mere, hvor der kommer et EU i forskellige hastigheder, 4) Et mindre, men mere effektivt EU, hvor EU prioriterer færre, men mere effektive områder, og 5) Et voksende EU, hvor EU får flere beføjelser.

Regionsudvalgets input til debatten er baseret på et års arbejde, hvor der har været afholdt en række debatter og lavet en række undersøgelser, for at afdække hvad der er de lokale og regionale myndigheders syn på fremtidens Europa. Regionsudvalgets udtalelse påpeger, at lokale og regionale myndigheder er en del af fremtidens Europa og derfor. er en naturlig partner for ikke bare Kommissionen, men også Rådet og Europa-Parlamentet, når der i fremtiden skal laves politik i EU.

Fra den danske delegation i Regionsudvalget har det været vigtigt at få understreget i udtalelsen, at medlemsstaterne også har et medansvar for at sikre de nødvendige nationale reformer for at skabe et velfungerende samfund. Derudover mener KL, at borgernes problemer ikke kan løses ved detailregulering via EU-lovgivning. Derfor er  nærhedsprincippet vigtigt for at sikre et lokalpolitisk råderum.

KL følger debatten om Europas fremtid tæt fremad mod det kommende valg til Europa-Parlamentet, som finder sted i maj 2019.

Regionsudvalgets udtalelse om Europas fremtid kan læses her.