30. oktober 2018

Orientering om ændring af pensionsbeskatningsloven

KL skal henlede opmærksomheden på, at reglerne for, hvornår en tjenestemand kan få udbetalt sin tjenestemandspension (førtidspension) er ændret med virkning for tjenestemænd, der ansættes 1. januar 2018 eller senere.

En tjenestemand, der er ansat før 1. januar 2007, kan tidligst få udbetalt tjenestemandspension som 60-årig.

En tjenestemand, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, kan tidligst få udbetalt tjenestemandspension, når pågældende når pensionsudbetalingsalderen.

Pensionsudbetalingsalderen er defineret i pensionsbeskatningslovens § 1a som 5 år før folkepensionsalderen.

Folketinget har vedtaget en ændring af pensionsbeskatningslovens § 1a med virkning fra 1. januar 2018. Ændringen betyder, at pensionsudbetalingsalderen er defineret som 3 år før folkepensionsalderen for så vidt angår tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2018 eller senere.

Herefter er reglerne for, hvornår en tjenestemand tidligst kan få sin tjenestemandspension i udbetaling følgende:

  • En tjenestemand, der er ansat før 1. januar 2007, kan tidligst få sin tjenestemandspension udbetalt efter det fyldte 60. år.
  • En tjenestemand, der er ansat i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2017, kan tidligst få udbetalt sin tjenestemandspension 5 år før, pågældende når folkepensionsalderen.
  • En tjenestemand, der er ansat den 1. januar 2018 eller senere, kan tidligst få udbetalt sin tjenestemandspension 3 år før pågældende når folkepensionsalderen.

For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2018 eller senere, finder de hidtil gældende regler for tidspunktet for tidligste udbetaling af pensionen fortsat anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. § 2, stk. 1 i pensionsregulativ af 2013 for kommuner, og denne ansættelse er sket inden den 1. januar 2018.