26. oktober 2018

Organisationer kalder til debat om sundhed

Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter, KL og Danske Regioner inviterer til stort debatmøde om sundhedsområdet.

Der er brug for en bred og åben debat om de konkrete udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen. Det er meldingen fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter, KL og Danske Regioner, som derfor sammen inviterer til stort debatmøde. Deltagerne er både patienter, pårørende, politikere, fagpersoner og interesseorganisationer.

Statsministeren bebudede allerede før sommerferien den største reform af sundhedsvæsenet i 10 år. De seks organisationer ønsker i den situation at bidrage til den nødvendige debat om, hvor vores fælles sundhedsvæsen skal bevæge sig hen. Tilsammen repræsenterer Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter, KL og Danske Regioner alle dele af sundhedsvæsenet, og ambitionen er at sætte fokus på udfordringerne og diskutere forslag til løsninger.

Formålet med debatmødet er, at alle sundhedsvæsenets aktører bliver hørt, så en sundhedsreform kommer til at imødekomme de behov som patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle møder.

Debatten finder sted torsdag den 8. november 2018 fra kl. 12-16 på Axelborg i København. Det er gratis at deltage, og debatformen vil være sådan, at flest mulige kommer til orde.

Program for konferencen vil blive lagt på organisationernes hjemmesider snarest. Tilmeld dig her.

Yderligere oplysninger:

Pressekontakt i KL: Line Oxholm Thomsen, 3370 3536

Pressekontakt i FOA: Claus Walther, 2496 3258

Pressekontakt i Lægeforeningen: Kim Andreasen, 3544 8236

Pressekontakt i DSR: Mai Brandi Ludvigsen, 4695 4118

Pressekontakt i Danske Patienter: Rikke Skovgaard, 4242 9393

Pressekontakt i Danske Regioner: Marie Tromborg Petterson, 2292 3859

YDERLIGERE MATERIALE